Nic nenalezeno
Holandsko - vlajka

Nizozemsko je často v běžné hovorové mluvě označováno jako Holandsko podle názvu bývalého hrabství Holandsko, které zahrnuje dnešní provincie Severní a Jižní Holandsko. Přestože je tento výraz technicky a formálně nesprávný, my (CK QUICKTOUR) u něj zůstaneme z důvodu jeho všeobecné rozšířenosti.

Holandsko je ve světě známé především pro svůj typický charakter krajiny, více než polovina území se nachází geograficky pod hladinou moře a celých 18,41 % její plochy pokrývá voda. Celé území Nizozemska je protkané důmyslnou sítí odvodňovacích kanálů, grachtů, stok a ochranných hrází. Díky úrodným nížinám má Holandsko jedno z nejefektivnějších zemědělství na světě, je bezkonkurenčním lídrem na trhu s květinami ale také s tradičním sýrem, máslem a masnými produkty. Ekonomika patří k nejlepším na světě a země se může pochlubit vysokou životní úrovní. Že tomu bylo i v minulosti svědčí i přítomnost řady vědců, myslitelů a zejména umělců. Mezi nejslavnější z nich patří malíři Vincent van Gogh, Rembrandt van Rijn, Jan Vermeer van Delft nebo filosof Baruch Spinoza.

 

Oficiální název:

Nizozemsko

Kontinent:

Evropa

Rozloha:

41 526 km2

Počet obyvatel:

16 778 806 (2013)

Nejvyšší hory:

Vaalserberg 321 m

Nejdelší řeky:

Rýn 1326 km

Státní zřízení:

konstituční monarchie s jednokomorovým parlamentem

Hlavní město:

Amsterdam, 738 400 obyvatel (r. 2005)

Úřední jazyk:

nizozemština

Měna:

Euro

Náboženství:

katolické, protestantské, islám (přistěhovalci)

Geografie:

Většinu území tvoří úrodné nížiny, přičemž jeho velká část byla vyrvána přímo moři. Odvodňování země započalo již kolem roku 1000 n. l. za použití jednoduchých kanálů, velký rozmach nastal v 15.-17. století, kdy začaly vznikat odčerpáváním vody pomocí větrných mlýnů první poldry – zemědělsky využívané oblasti, nacházející se pod úrovní hladiny.

Dnes se na území původně pokrytém mořem nachází nejen úrodná půda, ale také letiště a hustě osídlené oblasti

Podnebí:

Holandsko má globálně mírné, oceánické podnebí s chladnějšími léty a mírnou zimou. Je bohaté na srážky, které ale bývají mírné a rovnoměrně rozložené v průběhu celého roku.

Dějiny:

Na území dnešního Nizozemí žily až do 5. století keltské a germánské kmeny, které byly již od prvního století neustále ohrožovány výpady římských legií. V raném středověku bylo Nizozemí součástí Franské říše. Od 10. Století ovládali území Nizozemí fakticky vazalové římsko-německé říše. Na konci 14.a na začátku 15. století přivedly sňatky, dědictví a anexe značnou část území pod kontrolu francouzských burgundských vévodů. Sňatkem Marie Burgundské s rakouským arcivévodou Maxmiliánem I., dědicem svaté říše římské, se území dostalo pod nadvládu Habsburků. Jejich syn Filip Sličný r. 1504 zdědil i španělskou korunu. Spojení tradiční katolické země jakou bylo Španělsko s protestanským územím Nizozemska nemohlo skončit jinak než konfliktem. Pokusy o násilné podrobení nespokojených poddaných ještě více živily odpor ke španělským vládcům. Roku 1568 bylo vyvoláno povstání v čele s Vilémem Oranžským, pod jehož vedením povstalci rychle ovládli většinu provincií. Nejprve docílili r. 1576 volnosti vyznání a r. 1581 byla vyhlášena nezávislost Nizozemí na Španělsku.

Nizozemí bylo významnou námořní velmocí a významně se zasadilo o rozvoj obchodu s Východní a Západní Indií.

Nizozemským zlatým věkem se stalo 17. Století, kdy zaznamenalo řadu úspěchů na poli vědy a kultury a filozofie (Rembrandt van Rijn, Baruch Spinoza).

Během Napoleonských válek se stal králem Nizozemí mladší bratr Napoleona – Luis, po definitivní porážce Napoleona r. 1814 se na trůn vrátil Vilém VI. Oranžský a vytvořil konstituční monarchii. Až do r. 1867 byly součástí Nizozemského království i Belgie a Lucembrusko.

V první světové válce zůstalo Nizozemsko neutrální, v druhé však bylo od května 1940 okupováno Německem. Po válce svou neutralitu Nizozemí opustilo a plně se zapojilo do politiky západu.

Města:

Eindhoven, Haag, Rotterdam, Tilburg, Utrecht

Oblasti:

Drenthe, Flevoland, Frísko, Gelderland, Groningen, Jižní Holandsko, Limburg, Overijssel, Severní Brabantsko, Severní Holandsko, Utrecht, Zeeland

Praktické informace:

Přestože mají čeští občané ve všech zemích EU nárok na nezbytnou zdravotní péči hrazenou českou zdravotní pojišťovnou, doporučujeme si před cestou sjednat speciální zdravotní pojištění pro případ úrazu a léčebných výloh v zahraničí.

Elektrická síť:

Elektrické napětí 230 V, frekvence 50 Hz, zásuvky jsou stejné jako v ČR.

Očkování:

Pro vstup do země nejsou vyžadována žádná očkování.

Víza:

Čeští občané nepotřebují v rámci turistického pobytu při vstupu na území Francie žádné povolení a nemají přihlašovací povinnost.

Cestování s dětmi a cestování nezletilých:

Pokud cestujete s dítětem mladším 18 let, přičemž nejste jeho rodič, nebo je zde takové podezření (pokud máte například jiné příjmení), mohou pracovníci pohraniční kontroly provést krátký výslech za účelem zjištění vašeho vztahu k dítěti. Je proto vhodné si při cestování s dítětem připravit dokumenty prokazující váš vztah, případně důvod, proč s dítětem cestujete. Těmito dokumenty mohou být (i kopie):

  • Rodný list či potvrzení o adopci
  • Oddací/rozvodový list (pokud jste rodič, ale máte jiné příjmení než dítě)
  • Dopis od rodiče s jeho kontaktními údaji, kterým vám dává plnou moc cestovat s dítětem (pokud nejste rodič)

Ambasáda, velvyslanectví:

Velvyslanectví České republiky v Nizozemsku (Embassy of the Czech Republic)
Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag
tel: 003170/3130031
e-mail: hague@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/hague

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.