Zavazadla

ZDARMA SE PŘEPRAVUJE POUZE 1 ks tzv. PŘÍRUČNÍHO ZAVAZADLA, pro které platí:

 • - je povolen maximálně jeden kus příručního zavazadla na osobu 
 • - maximální povolené rozměry tohoto zavazadla jsou 56 cm * 45 cm * 25 cm (včetně všech držátek, poutek a koleček)
 • - není stanoven váhový limit
 • - v případě překročení těchto limitů je nutné zaplatit poplatek (u odbavovací přepážky, či o něco vyšší při nástupu do letadla) za "odbavené zavazadlo"
 • - při neuhrazení poplatku bude nadlimitní zavazadlo vyřazeno z přepravy bez náhrady škody
 • - zavazadlo nesmí obsahovat nebezpečné, či potenciálně nebezpečné předměty (např. výbušniny, nože, ostré předměty, radiokativní materiál, zbraně, apod.)
 • - v omezené míře je povolena přeprava tekutin (pozor na gely, pasty apod., které jsou také započítávány mezi tekutiny)
 •      · na osobu je dovoleno přepravit maximálně 1000 ml tekutin
 •      · každá jednotlivá nádoba nesmí mít větší obsah než 100 ml (počítá se originální obsah uvedený na nádobě)
 •      · všechny tekutiny musí být umístěny v průhledném znovuuzavíratelném sáčku o maximálních rozměrech 20 x 20 cm
 • Zvažte, zda-li Vám toto zavazadlo na 2-3 noci nestačí - pro dámy doporučujeme kosmetiku v "miniaturkách"!

ZA PŘÍPLATEK SE PŘEPRAVUJÍ tzv. ODBAVENÁ ZAVAZADLA, pro která platí:

 • - poplatek je stanoven za jeden kus odbaveného zavazadla (cena je celková pro všechny uskutečněné lety během zájezdu)
 • - váhový limit pro odbavené zavazadlo je zpravidla 20 kg (za každý další kilogram se platí poplatek u odbavovací přepážky)
 • - součet délka + šířka + výška musí být menší než 275 cm
 • - z přepravy jsou zcela vyloučena zavazadla těžší než 32 kg (i po zaplacení poplatku za nadváhu)
 • - v odbaveném zavazadle nelze přepravovat cennosti (např. peníze, elektroniku, šperky, osobní doklady, dokumenty, nezbytné léky, apod.)
 • - v odbaveném zavazadle nelze přepravovat střelné zbraně, výbušniny a radioaktivní materiál
 • Opravdu potřebujete na tak krátkou cestu velké a těžké zavazadlo?
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz