icoKal
icoKal

Sibiřská rapsodie 

Irkutsk – Bajkal – Listvjanka – Olchon

letecky
plná penze
Hotel

Program zájezdu

1. den

večerní odlet z Prahy

2. den

Irkutsk: po příletu do Irkutsku v dopoledních hodinách transfer do hotelu, ubytování, oběd v hotelu. Po obědě prohlídka historické části města – Znamenský klášter, dřevěné domy s vyřezanými motivy na stěnách a rámech oken, ulice Karla Marxe, památník Alexandra III., břehy řeky Angary, 130. okrsek (nově zrekonstruovaná historická část města) a návštěva muzea Děkabristů (hrdinové povstání proti carovi r. 1825). Návrat do hotelu, večeře, nocleh.

3. den

Bajkal: po snídani přejezd k jezeru Bajkal, nástup na loď a celodenní plavba podél bajkalské železnice vybudované na začátku 20. století, která měla být pokračování Transsibiřské magistrály. Na trati je velké množství tunelů a mostů a dalších zajímavých inženýrských staveb. Po cestě zastávka na oběd ve vesničce na pobřeží. Návrat do hotelu v Irkutsku, večeře, nocleh.
 

4. den

Listvjanka: po snídani odjezd do vesničky Listvjanka, nejbližšího turistického centra v okolí Irkutsku na břehu jezera Bajkal. První zastávka je ve skanzenu v Taltsy, muzeu s dřevěnými domy, kostely a hospodářskými budovami, které se rozkládá na ploše 67 ha a zahrnuje 40 staveb a více než 8000 předmětů vysoké historické hodnoty. Skanzen přibližuje život obyvatel žijících u Bajkalu v 17. až 19. st., přičemž nejstarší budovou je věž pevnosti Ilimsk z r. 1667. Přejezd do vesničky Listvjanka k ústí řeky Angary, oběd v místní restauraci. Po obědě následuje návštěva bajkalského muzea, kde jsou umístěna akvária s endemickými bajkalskými druhy ryb a tuleňů. Poté výjezd lanovkou nebo pěšky (40 min. chůze) na vyhlídkovou plošinu Kamen Čerského s panoramatickým výhledem na Bajkal a ústí řeky Angary, návštěva kostela Sv. Mikuláše. Nakonec prohlídka rybího trhu a trhu s místními suvenýry (výrobky ze dřeva, kůry, kamene a skla). Ubytování v hotelu v Listvjance, večeře, nocleh.

5. den

Listvjanka – zátoka Pesčanaja: po snídani odjezd rychlým člunem na písčitou pláž zátoky Pesčanaja, které se přezdívá „Sibiřská riviéra“, neboť se jedná o místo s nejteplejší vodou a nejvíce slunečnými dny na Bajkalu. Pláž je dostupná pouze člunem, proto zde nebývá mnoho lidí. Na dunách u pláže rostou tzv. „stromy na chůdách“, které mají erozí odhalené kořeny. Odpočinek na pláži a koupání v jezeru, poté následuje oběd v místní restauraci. Návrat do hotelu v Listvjance, večeře, nocleh.
 

6. den

Irkutsk – Usť-Orda – ostrov Olchon: po snídani transfer na ostrov Olchon (asi 320 km minibusem, poté krátký přejezd lodí). Přibližně v polovině cesty bude zastávka ve vesnici Usť–Orda, setkání se šamanem, informace o životě a zvycích národů, které osídlovaly jižní Bajkal (např. Burjati, Evenkové aj.), návštěva oblastního muzea v Usť–Ordě se zajímavou expozicí z oblasti paleontologie (kosti mamutů, nosorožců, jelenů a také bytová kultura Burjatů z 19. st.. Po zastávce na oběd přejezd do přístavu Černorud, odjezd lodí na ostrov Olchon, ubytování v hotelu, večeře, nocleh
 

7. den

Ostrov Olchon: po snídani odjezd k mysu Choboj – nejsevernějšímu mysu a současně nejkrásnějšímu místu ostrova Olchon. Dále návštěva mysu Sagan-Chušun, mysu Burchan (Šamanské skály), který je jedním z devíti posvátných míst v Asii a nachází se nedaleko vesnice Chužir, největšího sídla na ostrově. Následuje obědový piknik. Návrat do hotelu, večeře, nocleh
 

8. den

Souostroví Uškani – ostrov Olchon: po snídani odjezd lodí k souostroví Uškani, které se nachází uprostřed Bajkalu. Souostroví tvoří 4 ostrovy s rozlohou pouhých 10 km2 a jsou považovány za nejtajemnější ostrovy Bajkalu. Ostrov Olchon je porostlý hustou vegetací a druhy lesa se zde střídají i po 100 m, vyskytují se zde endemické druhy borovic a modřínů. Žije zde také endemický druh sladkovodního tuleně, tzv. Něrpa. Na tomto malém souostroví jsou jich tisíce. Vstup na souostroví podléhá velmi přísným pravidlům. Oběd na palubě, návrat do hotelu na ostrově Olchon, večeře, nocleh

9. den

Ostrov Olchon: po snídani odjezd na jih ostrova Olchon k starověké Kurykanské zdi. Tato obranná zeď je dlouhá 185 m, vysoká až 2 m. Žili zde dva předchůdci sibiřských národů – Jakutů a Burjatů, kteří dodnes obývají Sibiř. Oběd, přejezd lodí na pevninu a návrat minibusem do Irkutsku (asi 250 km), ubytování v hotelu, večeře, nocleh
 

10. den

Po snídani transfer na letiště, odlet přes Moskvu do Prahy.

Poznámka

Změna programu i odletových časů vyhrazena.

Cena obsahuje

8 nocí v hotelu, 8x plná penze (snídaně, oběd, večeře), letenky Praha – Irkutsk – Praha (lety přes Moskvu) včetně všech tax a poplatků, transfer z/na letiště, transfery dle programu, služby místního průvodce, výlety a vstupy dle programu, lanovka v Listvjance, přejezdy loděmi a čluny

Cena neobsahuje

komplexní cestovní pojištění, doprovodné služby mimo program, alkoholické nápoje, turistické vízum do Ruska, vše co není uvedeno v cena obsahuje

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 10

Tento zájezd pořádá AGL travel (AGROLEX, s. r. o.) (IČO: 27099407)

Rusko - Sibiřská rapsodie
© AGL travel (AGROLEX, s. r. o.)
Rusko - Sibiřská rapsodie
© AGL travel (AGROLEX, s. r. o.)
Rusko - Sibiřská rapsodie
© AGL travel (AGROLEX, s. r. o.)
Rusko - Sibiřská rapsodie
© AGL travel (AGROLEX, s. r. o.)
Rusko - Sibiřská rapsodie
© AGL travel (AGROLEX, s. r. o.)
© AGL travel (AGROLEX, s. r. o.)
Rusko - Sibiřská rapsodie
© AGL travel (AGROLEX, s. r. o.)
PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz