icoKal
icoKal

Rusko: Petrohrad - Benátky severu 

Zvolte si termín:

Název
Cena od
 
pokoj
24 490 Kč/osobu
letecky
snídaně
Hotel

Program zájezdu

1. den

odlet z Prahy dopoledne do Petrohradu, sraz na letišti s místním průvodcem, okružní jízda městem, symbol města Kazaňská katedrála z 18. století zasvěcené zázračné ikoně Panny Marie Kazaňské, transfer do hotelu, ubytování, nocleh

2. den

snídaně, prohlídka města (Něvský prospekt, Admiralita, památník Petra I. - známý bronzový jezdec) a další památky, návštěva Petropavlovské pevnosti vybudované carem Petrem I., součástí které je i Katedrála Sv. Petra a Pavla s více než 100 m vysokou zvonicí a hroby příslušníků romanovské dynastie, křižník Aurora, odpoledne plavba po kanálech města s výkladem, individuální volno, nocleh

3. den

snídaně, odjezd busem na půldenní výlet do městečka Puškin nedaleko Petrohradu do „Carského sela“ - bývalé letní rezidence carů. Jedná se o rozsáhlý komplex, obsahující několik paláců a parků z 18. a 19. století, patří do něj Kateřinský park, Kateřinský palác, Alexandrovský park a Alexandrovský palác. Nejvýznamnější památkou celého areálu je legendární Jantarová komnata v Kateřinském paláci. Poté odjezd zpět do Petrohradu k Zimnímu paláci - prohlídka Ermitáže - jednoho z největších světových muzeí na břehu řeky Něvy, které shromažďuje více než 3.000 uměleckých děl: Picasso, Michelangelo, antika i sfingy, individuální volno, návrat do hotelu, 23:00 - 02:00 noční prohlídka města s otevíráním mostů na Něvě, nocleh

4. den

snídaně, odjezd busem do Petrodvorce na prohlídku letní rezidence Petra Velikého, označované někdy za ruské Versailles na jižním pobřeží Finského zálivu. Po Petru Velikém sídlo budovaly jeho následovnice, zejména carevna Jelizaveta, výsledkem je palácový komplex nepředstavitelné krásy Rozlehlému parku s okrasnou zahradou a kolonádou vévodí honosný Velký palác, který park rozděluje na Horní a Dolní. Směrem k moři se rozprostírá Velká kaskáda - důmyslná soustava vodotrysků a fontán (140 fontán) zdobená celkem 256 zlatými sochami, inspirovanými starověkou mytologií. Centrální ozdobou kaskády je zlatá socha Samsona bojujícího se lvem, která je symbolem vítězství Petra Velikého nad Švédy v r. 1710. Fontány jsou umístěny poměrně na malém prostoru, a když vytryskne voda, je to ohlušující šum. Procházka parkem uspokojí i náročnějšího návštěvníka. Odpoledne návrat do města, návštěva monumentální Katedrály sv. Izáka - druhé největší pravoslavné katedrály světa s kupolí pozlacenou 100 kg čistého zlata, poté návštěva jednoho z největších a nejvýznamnějších pravoslavných chrámů na světě - Chrámu Spas na Krovi s bohoslužbou (v 18 hod.). Chrám byl vybudovaný na místě, kde byl spáchán atentát na císaře Alexandra II. v roce 1881. Poté individuální volno, nocleh

5. den

snídaně, odlet z Petrohradu do Prahy

Poznámka

Změna programu vyhrazena. V tomto termínu je plánována letecká přeprava se společností Aeroflot.

Cena obsahuje

leteckou přepravu Praha – Petrohrad – Praha vč. tax a poplatků, transfery letiště – hotel a zpět, 4x nocleh v hotelu ***, 4x snídaně, polodenní prohlídku Petrohradu, večerní okružní jízdu, vstup do Petropavlovské pevnosti, Chrámu sv. Izáka, Kazaňského chrámu (vyhlídková věž za příplatek) a Ermitáže, polodenní výlet do Petrodvorce se vstupem do paláce a zahrad, polodenní výlet do Carského Sela se vstupem do Kateřinského paláce, průvodce CK, místního průvodce, místní přepravu busem nebo minibusem dle programu

Cena neobsahuje

komplexní cestovní pojištění, elektronické vízum (vyřizuje si každý sám online), prohlídka křižníku Aurora (cca 11 €), projížďka lodí po kanálech (cca 20 €) a vše co není uvedeno v cena obsahuje

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 15

Tento zájezd pořádá QUICKTOUR s.r.o. (IČO: 28115244)

Rusko - Petrohrad - katedrála Vskříšení Krista na Krvi
© Dreamstime.com
Rusko - Petrohrad - Zimní palác
© QUICKTOUR
Rusko - Petrohrad - Zimní palác
© QUICKTOUR
Rusko - Petrohrad - noční otvírání mostů na Něvě
© Dreamstime.com
Rusko - Petrohrad - křižník Aurora
© Dreamstime.com
Rusko - Petrohrad - Petrodvorce
© Dreamstime.com
Rusko - Petrohrad - Petrodvorce
© QUICKTOUR
Rusko - Petrohrad - Petrodvorce - kaskádové schodiště
© QUICKTOUR
Rusko - Petrohrad - Puškin (Carské Selo) Jekaterinský palác (palác Kateřiny Veliké)
© Dreamstime.com
Rusko - Petrohrad - Puškin - Jekaterinský palác - Jantarová komnata
© QUICKTOUR
Rusko - Petrohrad - Puškin - Jekaterinský palác - zahrady
© QUICKTOUR
PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz