icoKal
icoKal

Petrohrad letecky 

letecky
snídaně
Hotel

Poznejte krásu města, které car Petr I. Veliký nechal vybudovat jako své „okno do Evropy“. Na místě, kde původně byly močály v deltě řeky Něvy, vyrostlo jedno z nejkrásnějších a nejobdivovanějších měst na světě. Široké bulváry, promenády, parky, nádherné paláce a kostely mnoha církví – to je dnešní Petrohrad, kterému se přezdívá „Ruská brána na Západ“.

Program zájezdu

1. den

v dopoledních hodinách odlet z Prahy do Petrohradu. Okružní jízda bývalou metropolí Ruského impéria rozprostírající se na 40 ostrovech spojených 300 mosty – okouzlujícím městem, které nechal roku 1703 v bažinách ústí řeky Něvy zbudovat po vzoru holandských měst ruský car Petr Veliký. Ubytování v hotelu situovaném pouhých 10 min. chůze od Ermitáže, nedaleko stanice metra a rušného bulváru Něvský Prospekt. Nocleh.

2. den

prohlídka rozsáhlého komplexu Petropavlovské pevnosti, která je nejstarší dochovanou kamennou stavbou „Sankt Petěrburgu“ dokumentující slavnou, ale bouřlivou historii města. Dominantou je katedrála sv. Petra a Pavla s nepřehlédnutelnou, více než 120 m vysokou zvonicí a hrobkami dynastie Romanovců. Přesun na legendární Palácové náměstí s impozantním žulovým monolitem zvaným Alexandrův sloup a velkolepou budovou Zimního paláce s nádhernou rokokovou výzdobou čítající rovněž řadu soch v nadživotní velikosti. Prohlídka věhlasné Ermitáže, jednoho z největších muzeí na světě, schraňující přes 3 miliony uměleckých předmětů. Kromě sbírek  vyhrazených ruské kultuře patří mezi nejpopulárnější oddělení galerie západoevropského malířství, kde lze obdivovat skvostná díla od Renoira, Van Gogha, Matisse, Leonarda da Vinciho a dalších uznávaných mistrů. Návrat na ubytování.

3. den

přejezd na pobřeží Finského zálivu, do cca 35 km vzdáleného paláce Petrodvorec vystavěného carem po vzoru francouzského Versailles v obrovském parku (800 ha) s více než 170-ti fontánami různých velkostí. Důmyslnému vodnímu systému vodotrysků v exteriéru vévodí tzv. Velká kaskáda se sochou Samsona. Ačkoliv samotná budova byla vážně poničena nacistickými vojsky, pečlivě zrestaurované interiéry bohatě zdobené zlatem, mramorem a zrcadly podávají působivé svědectví o životě tehdejších vládců. Odpoledne návštěva letního carského sídla v Puškinu známého pod jménem Carskoje Selo. Prohlídka majestátného Kateřinského paláce - mistrovského barokního skvostu v čele s pověstmi opředenou Jantarovou komnatou, jejíž věrná kopie byla zpřístupněná veřejnosti teprve v roce 2003. Návrat na ubytování.

4. den

návštěva neoklasicistního chrámu sv. Izáka s pozlacenou kopulí, která patří mezi největší na světě. Možnost výstupu na vyhlídkový ochoz, odkud je nezapomenutelný výhled na historické centrum. V interiéru mimo jiné naleznete výstavu popisující zrod této monumentální stavby, jejíž dokončení trvalo více než 40 let a která za komunismu sloužila jako Muzeum ateismu. Prohlídka pestrobarevného chrámu Kristova vzkříšení postaveného v tradičním ruském stylu na místě, kde byl roku 1881 revolucionáři zavražděn car Alexander II. Půvabný interiér zdobí řada pozoruhodných mozaik (7 000 m2) a vzácných ikon. Výlet lodí po Něvských kanálech s úžasným panoramatem nejvýznamnějších staveb „Benátek východu“ (budova Admirality, Vasiljevský ostrov – sídlo muzeí a vědeckých institucí, Zimní palác, Petropavlovská pevnost…). Návrat na ubytování.

5. den

v časných ranních hodinách transfer na letiště. Přílet do Prahy.

Popis ubytování

Ubytování je zajištěno v hotelu Nevskyi Grand *** v centru města – cca 10 min. chůze od Ermitáže (2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)

Poznámka

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 20

Cena obsahuje

letenku Praha – Petrohrad - Praha, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, dopravu klimatizovaným autokarem, výlet lodí po Něvě, 4x ubytování v hotelu 3*, 4x snídani, místního česky hovořícího průvodce

Cena neobsahuje

vízum do Ruska (vyřizuje CK za příplatek), komplexní cestovní pojištění, vstupné do navštěvovaných objektů (cca 70 €); vstupné do Ermitáže, Petrodvorce a Kateřinského paláce včetně Jantarové komnaty je nutné objednat před odletem – bližší informace budou zaslány cca 45 dnů před zahájením zájezdu

Tento zájezd pořádá MAMUT TOUR s.r.o. (IČO: 43763057)

Rusko - Petrohrad - chrám Kristova vzkříšení
© Dreamstime.com
Rusko - Petrohrad
© Dreamstime.com
Rusko - Petrohrad - Zimní palác
© Dreamstime.com
Rusko - Petrohrad - Petrodvorec
© Dreamstime.com
Rusko - Petrohrad - křižník Aurora
© Dreamstime.com
PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz