icoKal
icoKal

Kréta turistická a poznávací

letecky
snídaně
různé

Zveme vás na největší řecký ostrov, na Krétu, kolébku minojské civilizace. Čekají na vás písečné pláže, čisté moře, výborná řecká kuchyně a hlavně krásná příroda. Ta bude hlavním cílem naší výpravy: vysoké hory – vystoupáte na nejvyšší vrchol Psiloritis (2.456 m n. m.) projdete několika soutěskami - mezi nimi nejznámější a nejdelší z nich Samarii a odlehlou Aradenu, vykoupete se v průzračných mořských vodách, navštívíte několik klášterů, staré kostelíky vyzdobené ikonami, lisovnu oleje. Kréta má turistům co nabídnout, pojeďte ji prozkoumat a projít.

 

  • zájezd je určen pro maximálně 20 osob
  • doprava místním busem, 2x přeplutí lodí podél jižního pobřeží
  • ubytování na pěti místech ostrova, z toho 4 místa jsou v blízkosti moře s možností koupání
  • na večeři máte možnost si zajít denně do místních taveren (ceny obdobné jako u nás)
  • turistika má většinou i kratší variantu; pokud nebudeme měnit ubytování, máte možnost zůstat odpočívat u moře
  • po turistice téměř denně možnost koupání v moři

Program zájezdu

1. den

odlet na Krétu, ubytování na severním pobřeží na 3 noci

2. den

na začátek zájezdu se z výšky rozhlédneme po východní části ostrova: vyjedeme do 700 m ke klášteru Faneromeni s kostelíkem ve skále a pěkným výhledem; pokračujeme do vesničky Thryptis, kde začíná výstup na vrchol Mt. Thryptis, někdy uváděný pod názvem Afendis (1.476m) - výstup vede prudší klikatou pěšinou, zpočátku borovým lesíkem a později kamenitou strání, z vrcholu uvidíte na jižní i severní pobřeží zároveň včetně malých ostrůvků (cesta 3,5 h, převýšení 600 m)

3. den

navštívíme lisovnu olivového oleje a dozvíme se o olivách mnoho zajímavého, podíváme se do kláštera Kremateon, zajdeme do krápníkové jeskyně Dhykteo na náhorní planině Lassithi; v obci Krasi se podíváme na největší platan na Krétě

4. den

čeká nás výstup na nejvyšší vrchol Kréty – Psiloritis (2.456 m n. m.), na vrcholu je malinká kamenná kaplička se zvonicí a mimořádný výhled, výstup je dlouhý, ale není strmý (cesta 5 h, převýšení 900 m); k večeru se projdeme úzkými uličkami s mnoha obchůdky a restauracemi v Rethymnu

5. den

po třech náročnějších dnech si užijeme odpočinkový den s vykoupáním; podíváme se do centra Chanie, projdeme se po nábřeží; projedeme soutěskou Topolia a vystoupáme po schodišti k jeskyni s kaplí Aghia Sofia; dojedeme až na jihozápad Kréty, kde navštívíme klášter Chrisoskalitissa a vykoupeme se v tyrkysovém moři na pláži Elafonissi; ubytování na jižním pobřeží na 3 noci

6. den

světoznámá soutěska Samaria, jedna z nejdelších v Evropě (15 km), zpočátku prudší sestup z výšky 1.200 m klikatou upravenou pěšinou na dno k řečišti nám bude trvat asi 1,5 hod, další cesta už klesá jen mírně podél vysokých skalisek kolem cypřišů, platanů a oleandrů, cesta vede převážně ve stínu, v závěru projdeme nejužším místem soutěsky, tzv. „železnými vraty“ (které je široké jen 3 m) a budeme se blížit k moři do Aghia Roumeli, kde se občerstvíme v jedné z mnoha restaurací, koupání; pak odplujeme lodí do Paleochory, plavba trvá 90 min; protože tento výlet není jak zkrátit a musí se dojít až k moři, nabízíme jako kratší variantu sestup soutěskou Aghia Irini, kde se z výšky asi 600 m dostaneme také k moři do Soughie, tam se přistoupí do lodě, kterou připlují ti, kdož šli soutěskou Samaria a všichni společně doplujeme do Paleochory

7. den

kdo bude chtít po náročném dni odpočívat, může využít pláží v okolí Paleochory; s ostatními půjdeme trek po pobřeží z Paleochory do Soughie, během kterého se několikrát vykoupeme v místech, kde budeme skoro sami, výlet zakončíme v Soughii, odkud se lodí vrátíme na ubytování (cesta 4,5 h + koupání, převýšení 450 m)

8. den

čeká nás soutěska Aradena, je krásná a hlavně v ní bude jen velmi málo lidí, tentokrát začneme u moře na pláži Marmara, tedy koupání před výstupem a pak už průchod soutěskou, na několika místech přelezeme balvany s pomocí rukou, na dvou místech vylezeme po kovovém žebříku a jednou nám lano usnadní výstup, cesta je bezpečná, kolem nás budou jen skaliska, místy porost a hlavně – klid a ticho (cesta 3,5 h, výstup 550 m)

9. den

čeká nás méně náročný den; než opustíme jižní pobřeží, zastavíme se u kláštera Preveli a o kousek dál sestoupíme na palmovou pláž (15 min), na ní se můžete koupat nebo jít dál proti toku říčky (20 min) a koupat se v jejich sladkých tůňkách; Knossos – světově významná archeologická lokalita z doby
minojské kultury; ubytování na severním pobřeží na 2 noci

10. den

pojedeme do vnitrozemí k vesničce Zaros do soutěsky Rouwas; výstup podél vysokých skalisek s pravděpodobně vyschlým řečištěm zakončíme u kapličky Aghios Ioannis, kde si odpočineme pod vysokými platany (cesta 3,5 h, převýšení 520 m); navštívíte klášter Vrondisiou, který je kousek od soutěsky

11. den

s Krétou se rozloučíme prohlídkou hlavního města Heraklionu s pevností a přístavem; odlet do ČR

Cena obsahuje

leteckou přepravu, 7 nocí v hotelu, 3 noci v penzionu, 10x snídani, dopravu místním autobusem, služby průvodce

Cena neobsahuje

komplexní cestovní pojištění, vstupné do navštěvovaných objektů (cca 55 EUR), lodní lístky (cca 20 EUR)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 18

Tento zájezd pořádá cestovní kancelář KATU s.r.o. (IČO: 05732654)

Řecko - Kréta - Heraklion
© CK KATU
Řecko - Kréta - kaplička
© CK KATU
Řecko - Kréta - obchůdek v Rethymno
© CK KATU
Řecko - Kréta - hora Mt. Thryptis (1.476 m)
© CK KATU
Řecko - Kréta
© CK KATU
Řecko - Kréta
© CK KATU
Řecko - Kréta - soutěska Rouwas
© CK KATU
Řecko - Kréta - Paleochora
© CK KATU
Řecko - Kréta - soutěska Aradena
© CK KATU
Řecko - Kréta - soutěska Samaria
© CK KATU
Řecko - Kréta - soutěska Rouwas
© CK KATU
PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...

 

České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz