icoKal
icoKal

Perly polského severu

hit roku 2019

Zvolte si termín:

Název
Cena od
 
pokoj
6 990 Kč/osobu
Vybavení: příslušenství
autobusem
snídaně
Hotel

Program zájezdu

1. den

odjezd z ČR ve večerních hodinách

2. den

v ranních hodinách příjezd do oblasti Mazurských jezer, která je právem považována za jeden z přírodních skvostů Polska (okolo 2 000 jezer propojených soustavou kanálů a říček), plavba jezerní krajinou, dále přejezd do nedaleké vesničky Gierłoż, kde se nachází proslulé „Hitlerovo Vlčí doupě“ (komplex bunkrů, kde Hitler za 2. sv. v. strávil přes 850 dní), zastávka u poutní baziliky Święta Lipka, ve které se nacházejí ojedinělé pohyblivé varhany z r. 1712, ubytování

3. den

po snídani prohlídka hradu Lidzbark Warmiński (jednoho z nejlépe dochovaných pruských hradů), poté se vydáme do přístavního města Frombork nad Viselským zálivem. Návštěva katedrály Nanebevzetí P. Marie (známá svou akustikou) a kostela sv. Ondřeje, ve kterém je pohřben Mikuláš Kopernik. Prohlídka města Gdaňsk, ubytování. Podvečerní procházka historickým městem ležícím na pobřeží Baltského moře obklopeným přístavem i plážemi (Dlouhý trh, Neptunova fontána, radnice se zvonkohrou, apod.). Možnost večeře.

4. den

snídaně, Sopoty – ranní procházka kolem přístavního mola. Odjezd na hrad Malbork (UNESCO), považoveném za největší gotickou cihlovou stavbu na světě (cca 3hodinová prohlídka, při níž se seznámíme se životem křižáků a zhlédneme ojedinělou expozici jantaru). Na závěr dne krátká fotopauza u dalšího z křižáckých hradů – Kwidzin. Ubytování.

5. den

snídaně, návštěva města Toruń (UNESCO) s výborně zachovalým středověkým středem města, tajemnými uličkami, proslulé sladkými perníkovými dobrotami i pomníkem nejslavnějšího rodáka – Mikuláše Koperníka. Odpoledne návštěva novogotického zámku Kornik, který je považován za jeden z nejkrásnějších v Polsku – zámek obklopuje 40 hektarové arboretum – největší a nejstarší v Polsku; krátká večerní procházka městem Poznaň s nejstarší polskou katedrálou (katedrála sv. Petra a Pavla); možnost individuální večeře, odjezd do ČR

6. den

příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena obsahuje

3 noci v hotelích ***, 3x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena neobsahuje

komplexní cestovní pojištění, vstupné do navštěvovaných objektů (cca 210 PLN)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Tento zájezd pořádá Amico travel s. r. o. (IČO: 07615621)

Perly polského severu
Gdaňsk
© Dreamstime.com
Perly polského severu
Gdaňsk
© Dreamstime.com
Perly polského severu
Gdaňsk
© S.Hořínek
Perly polského severu
Gdaňsk
© S.Hořínek
Perly polského severu
hrad Malbork
© Dreamstime.com
Perly polského severu
hrad Malbork
© S.Hořínek
Perly polského severu
Toruň
© Dreamstime.com
Perly polského severu
Toruň
© Dreamstime.com
Perly polského severu
Toruň - staroměstská radnice ze 14.století
© Chaloupková
Perly polského severu
Toruň - pohled ze Staroměstské radnice
© Chaloupková
Perly polského severu
Mazurská jezera
© Chaloupková
Perly polského severu
Mazurská jezera
© Dreamstime.com
Perly polského severu
zámek Ksiaž
© Chaloupková
Perly polského severu
zámek Ksiaž
© Chaloupková
Perly polského severu
Swieta Lipka poutní kostel
© Chaloupková
Perly polského severu
Swieta Lipka, poutní kostel - interiér
© Chaloupková
Perly polského severu
Hnězdno - 1.hlav.město Polska, gotická katedrála Nanebevzetí Panny Marie
© Chaloupková
Perly polského severu
Lidzbark-hrad na soutoku řek Lina a Symsana
© Chaloupková
Perly polského severu
Wroclav - radnice
© Chaloupková
Perly polského severu
Wroclav - r. 1335 za Jana Lucemburského k českému státu
© Chaloupková
Perly polského severu
Hitlerovo Vlčí doupě
© Chaloupková
Perly polského severu
Hitlerovo Vlčí doupě
© Chaloupková
PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...

 

České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz