icoKal
icoKal

Perly polského severu

Zvolte si termín:

Název
Cena od
 
pokoj
6 390 Kč/osobu
Vybavení: příslušenství
autobusem
snídaně
Hotel

Program zájezdu

1. den

odjezd z ČR ve večerních hodinách

2. den

v ranních hodinách příjezd do oblasti Mazurských jezer, která je právem považována za jeden z přírodních skvostů Polska (okolo 2 000 jezer propojených soustavou kanálů a říček), zastávka u vyhlídkové věže u jezera Luknajno, plavba jezerní krajinou, dále přejezd do nedaleké vesničky Gierłoż, kde se nachází proslulé „Hitlerovo Vlčí doupě“ (komplex bunkrů, kde Hitler za 2. sv. v. strávil přes 850 dní), zastávka u poutní baziliky Święta Lipka, ve které se nacházejí ojedinělé pohyblivé varhany z r. 1712, ubytování

3. den

po snídani prohlídka hradu Lidzbark Warmiński (jednoho z nejlépe dochovaných pruských hradů), poté se vydáme do přístavního města Frombork nad Viselským zálivem, projížďka lodí po zálivu a návštěva katedrály Nanebevzetí P. Marie a sv. Ondřeje, ve které je pohřben Mikuláš Kopernik; odjezd na ubytování do Gdaňsku, ubytování, večer návštěva Památníku Westerplatte (místo, kde začaly boje 2. světové války)

4. den

snídaně, dopolední prohlídka města Gdańsk – procházka historickým městem ležícím na pobřeží Baltského moře obklopené přístavem i plážemi (Dlouhý trh, Neptunova fontána, radnice se zvonkohrou, apod.) s možností výstupu na katedrální věž, z níž se otevírá nádherné panorama města; odpoledne zastávka na hradě Malbork (součást UNESCO), považovaného za největší gotickou cihlovou stavbu na světě (cca 3hodinová prohlídka, při níž se seznámíme se životem Křižáků a shlédneme ojedinělou expozici jantaru). Na závěr dne krátká fotopauza u dalšího z křižáckých hradů – Kwidzin. Ubytování v Toruni.

5. den

snídaně, návštěva města Toruń (UNESCO) s výborně zachovalým středověkým středem města, tajemnými uličkami, proslulé sladkými perníkovými dobrotami i pomníkem nejslavnějšího rodáka – Mikuláše Koperníka. Odpoledne návštěva novogotického zámku Kornik, který je považován za jeden z nejkrásnějších v Polsku – zámek obklopuje 40 hektarové arboretum – největší a nejstarší v Polsku; krátká večerní procházka městem Poznaň s nejstarší polskou katedrálou (katedrála sv. Petra a Pavla); možnost individuální večeře, odjezd do ČR

6. den

příjezd do ČR v dopoledních hodinách

Cena obsahuje

3 noci v hotelech, 3x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena neobsahuje

komplexní cestovní pojištění, vstupné do navštěvovaných objektů (cca 210 PLN)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Tento zájezd pořádá QUICKTOUR s.r.o. (IČO: 28115244)

Polsko - Gdaňsk
© Dreamstime.com
Polsko - hrad Malbork
© Dreamstime.com
Polsko - Toruň
© Dreamstime.com
Polsko - Mazurská jezera
© Dreamstime.com
Polsko - Gdaňsk
© Dreamstime.com
Polsko - Toruň
© Dreamstime.com

Seznam článků k tomuto zájezdu

PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz