icoKal
icoKal

Perly polského severu

hit roku 2018; poslední 1 volné místo

autobusem
snídaně
Hotel

Program zájezdu

1. den

odjezd z ČR ve večerních hodinách

2. den

v ranních hodinách příjezd do oblasti Mazurských jezer, která je právem považována za jeden z přírodních skvostů Polska (okolo 2 000 jezer propojených soustavou kanálů a říček), plavba jezerní krajinou, dále přejezd do nedaleké vesničky Gierłoż, kde se nachází proslulé „Hitlerovo Vlčí doupě“ (komplex bunkrů, kde Hitler za 2. sv. v. strávil přes 850 dní), zastávka u poutní baziliky Święta Lipka, ve které se nacházejí ojedinělé pohyblivé varhany z r. 1712, ubytování

3. den

po snídani prohlídka hradu Lidzbark Warmiński (jednoho z nejlépe dochovaných pruských hradů), poté se vydáme do přístavního města Frombork nad Viselským zálivem, projížďka lodí po zálivu a návštěva katedrály Nanebevzetí P. Marie a sv. Ondřeje, ve které je pohřben Mikuláš Kopernik; odjezd na ubytování do Gdaňsku, ubytování, večer návštěva Památníku Westerplatte (místo, kde začaly boje 2. světové války)

4. den

snídaně, dopolední prohlídka města Gdańsk – procházka historickým městem ležícím na pobřeží Baltského moře obklopené přístavem i plážemi (Dlouhý trh, Neptunova fontána, radnice se zvonkohrou, apod.) s možností výstupu na katedrální věž, z níž se otevírá nádherné panorama města; odpoledne zastávka na hradě Malbork (součást UNESCO), považovaného za největší gotickou cihlovou stavbu na světě (cca 3hodinová prohlídka, při níž se seznámíme se životem Křižáků a shlédneme ojedinělou expozici jantaru). Na závěr dne krátká fotopauza u dalšího z křižáckých hradů – Kwidzin. Ubytování v Toruni.

5. den

snídaně, návštěva města Toruń (UNESCO) s výborně zachovalým středověkým středem města, tajemnými uličkami, proslulé sladkými perníkovými dobrotami i pomníkem nejslavnějšího rodáka – Mikuláše Koperníka. Odpoledne návštěva novogotického zámku Kornik, který je považován za jeden z nejkrásnějších v Polsku – zámek obklopuje 40 hektarové arboretum – největší a nejstarší v Polsku; krátká večerní procházka městem Poznaň s nejstarší polskou katedrálou (katedrála sv. Petra a Pavla); možnost individuální večeře, odjezd do ČR

6. den

příjezd do ČR v dopoledních hodinách

Cena obsahuje

3 noci v hotelech, 3x snídani, dopravu busem, průvodce

Cena neobsahuje

komplexní cestovní pojištění, vstupné do navštěvovaných objektů (cca 210 PLN)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Tento zájezd pořádá QUICKTOUR s.r.o. (IČO: 28115244)

Polsko - Gdaňsk
© Dreamstime.com
Polsko - hrad Malbork
© Dreamstime.com
Polsko - Toruň
© Dreamstime.com
Polsko - Mazurská jezera
© Dreamstime.com
Polsko - Gdaňsk
© Dreamstime.com
Polsko - Toruň
© Dreamstime.com

Seznam článků k tomuto zájezdu

PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz