icoKal
icoKal

Budapešť a soutěska Ram

autobusem
snídaně
Hotel

Program zájezdu

1. den

odjezd v 0:15 hod. z Prahy směr České Budějovice a Rakousko; ráno návštěva Ostřihomi, která byla ve středověku hlavním městem Uherského království. Hradní vrch se řadí k nejvýznačnějším poutním místům v zemi. Nezapomenutelný je výhled z kupole místní katedrály, vysoké přibližně 80 metrů. Při návštěvě baziliky si ho rozhodně nenechte ujít. Nabízí pohled jak na krásnou okolní přírodu v Dunajském oblouku, ale také na samotné město Ostřihom (maďarsky Esztergom) a sousední slovenské Štúrovo. Hlavním bodem programu prvního dne je průchod unikátní soutěskou Ram v pohoří Pilis (cca 3 hodiny), kde se projdeme jednou z nejhezčích turistických tras v Maďarsku. Cesta nás za pomocí lávek a žebříků povede okolo vodopádů, strmých skalisek, koryt a zúžených průchodů vytvořených přírodními živly; po výstupu na skalní plošinu Dobogókö nad Dunajem se nám otevře mohutné panorama; odměnou jistě bude také gastronomická lahůdka v podobě několika druhů kotlíkových gulášů či perkeltu na konci trasy. Přejezd do Budapešti – individuální volno (možnost relaxace v Széchenyiho nebo Gellértových lázních, event. plavba lodí po Dunaji)

2. den

celodenní poznávání Budapešti označované jako „Perla na Dunaji“ (na seznamu UNESCO), vrch Géllert s Citadelou a panoramatickou vyhlídkou na město, Hradní vrch skýtající mnoho významných památek i krásných výhledů (Budínský palác, Matyášův kostel, Rybářskou baštu), v části Pešť uvidíte proslulou Baziliku sv. Štěpána a nejslavnější místní bulvár - Andrássyho třídu končící na Náměstí Hrdinů (a ukrývající nejstarší metro evropského kontinentu). V podvečer odjezd z Budapešti, příjezd do ČR v nočních hodinách, event. ranních hodinách z neděle na pondělí.

Poznámka

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Cena obsahuje

1x ubytování v Budapešti, 1x snídani, dopravu autobusem, průvodce

Cena neobsahuje

komplexní cestovní pojištění, vstupy do navštěvovaných objektů (cca 10.000 HUF)

Tento zájezd pořádá Quicktour s.r.o. (IČO: 28115244)

Maďarsko - Budapešť
© Dreamstime.com
Maďarsko - Budapešť - Széchenyiho lázně
© Dreamstime.com
Maďarsko - Budapešť - Řetězový most
© Dreamstime.com
Maďarsko - Budapešť
© Dreamstime.com
Maďarsko - Ostřihom
© Dreamstime.com
Maďarsko - soutěska Ram
© Dreamstime.com
Maďarsko - Budapešť
© Dreamstime.com
PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz