Komplexní cestovní pojištění Uniqa

Toto cestovní pojištění se vztahuje na všechny odjezdy od 1.11.2020 včetně. Pro odjezdy do 31.10.2020 klikněte zde.

V cenách našich zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění (pokud není výslovně určeno jinak). Respektujeme právo našich klientů, aby si svobodně vybrali pojišťovnu, která jim cestovní pojištění zařídí. Ke všem zájezdům z katalogové nabídky, které pořádá cestovní kancelář Quicktour s. r. o. nabízíme svým klientům komplexní cestovní pojištění od UNIQA pojišťovna a. s. za poplatek:

  • 62,- Kč *) za osobu a den (bez ohledu na věk pojištěného) včetně připojištění pro případ COVID-19

Komplexní cestovní pojištění (zahrnující mj. pojištění storno poplatků v případě storna ze zdravotních důvodů) nabízíme fakultativně ke všem zájezdům pořádáných cestovní kanceláří Quicktour. Nezapomínejte, že např. u leteckých zájezdů se aktuální výše storno poplatků určuje podle nákladů, které cestovní kanceláři vznikly ke dni stornování smlouvy o zájezdu (nebere se v úvahu počet zbývajících dní do začátku zájezdu). Abychom předešli nepříjemným situacím, důrazně doporučujeme uzavřít komplexní cestovní pojištění UNIQA, které Vás chrání i v tom případě, že nebudete moci ze zdravotních důvodů vycestovat!

Vzhledem k nové situaci v cestování ohledně pandemie nemoci Covid-19, jsme se u nově vypsaných zájezdů rozhodli nabízet komplexní cestovní pojištění zahrnující připojištění pro případ Covid-19 či jiné pandemie. Toto připojištění zahrnuje **):

  • - léčebné výlohy v souvislosti s Covid-19 (či jiné pandemie): léčba, hospitalizace, medikace, asistence
  • - případnou repatriaci pacienta do České republiky v případě, že nemohl využít původně objednanou dopravu
  • - storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy Covid-19 či jiné pandemie
  • - náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény

Prostudujte si, co námi nabízené cestovní pojištění zahrnuje a limity jeho krytí:

Nabízené cestovní pojištění je možné uzavřít pouze při sepsání smlouvy o zájezdu (na pobočkách, prostřednictvím našich obchodních zástupců nebo i online při rezervaci zájezdu).

Prostudujte si pečlivě podmínky cestovního pojištění UNIQA pojišťovna a. s.:

Upozornění:

  • - cestovní kancelář Quicktour s. r. o. je pouhým zprostředkovatelem cestovního pojištění; smluvní vztah týkající se cestovního pojištění vzniká výhradně mezi klientem a pojišťovnou (v tomto případě UNIQA pojišťovna a. s. ); v případě vzniku pojistné události cestovní kancelář nevstupuje do jejího řešení a její likvidace
  • - klient, který vycestuje bez sjednaného cestovního pojištění, bere na vědomí všechna rizika z toho vyplývající (odmítnutí lékařské péče, náklady vzniklé neuzavřením pojištění, odpovědnost vůči třetím osobám, apod.)

Přehledně, co zahrnuje a nezahrnuje nabízené cestovní pojištění:

*) Pokud cena zájezdu přesahuje 20.000,- Kč za osobu, je sazba pojištění počítána individuálně (z důvodu vyššího plnění v případě storna).

**) V případě připojištění pro případ Covid-19 nebo jiné pandemie dále platí:

  • - pojištění se nevztahuje na státy nebo oblasti, do nichž je v okamžiku odjezdu nedoporučeno cestovat (podle tzv. semaforu - "červené země" a informací na webu Ministerstva zahraničních věcí). V tomto případě jsou z krytí vyloučeny všechny situace související s nemocí Covid-19 či jiné pandemie.
  • - pokud dojde k vyhlášení "nedoporučení" až v době pobytu (tedy nikoli v okamžiku vycestování), je cestovní pojištění platné a vztahuje se i na situace související s Covid-19 či jinou pandemií. Klient je ovšem povinen řídit se místními nařízeními a dodržovat všechna lokální opatření.
  • - v případě uvíznutí klienta v zahraniční z důvodu pandemie Covid-19, karantény nebo lokálních opatření (klient nemůže využít původní plánované dopravy v plánovaném termínu) se zdarma prodlužuje pojištění klienta až do chvíle, kdy bude návrat možný (jiný komeční způsob dopravy, vládní repatriační doprava, apod.).

 

České Budějovice
+420 606 600 907
rezervace@quicktour.cz