Komplexní cestovní pojištění Allianz

Toto cestovní pojištění se vztahuje na všechny odjezdy do 31.10.2020 včetně. Pro odjezdy od 1.11.2020  a dále klikněte zde.

V cenách našich zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění (pokud není výslovně určeno jinak). Respektujeme právo našich klientů, aby si svobodně vybrali pojišťovnu, která jim cestovní pojištění zařídí. Ke všem zájezdům z katalogové nabídky, které pořádá cestovní kancelář Quicktour s. r. o. nabízíme svým klientům komplexní cestovní pojištění od Allianz pojišťovna a. s. za poplatek:

  • 36,- Kč *) za osobu a den (bez ohledu na věk pojištěného).

Komplexní cestovní pojištění (zahrnující mj. pojištění storno poplatků v případě storna ze zdravotních důvodů) nabízíme fakultativně ke všem zájezdům pořádáných cestovní kanceláří Quicktour. Nezapomínejte, že např. u leteckých zájezdů se aktuální výše storno poplatků určuje podle nákladů, které cestovní kanceláři vznikly ke dni stornování smlouvy o zájezdu (nebere se v úvahu počet zbývajících dní do začátku zájezdu). Abychom předešli nepříjemným situacím, důrazně doporučujeme uzavřít komplexní cestovní pojištění Allianz, které Vás chrání i v tom případě, že nebudete moci ze zdravotních důvodů vycestovat!

Prostudujte si, co námi nabízené cestovní pojištění zahrnuje a limity jeho krytí:

Nabízené cestovní pojištění je možné uzavřít pouze při sepsání smlouvy o zájezdu (na pobočkách, prostřednictvím našich obchodních zástupců nebo i online při rezervaci zájezdu).

Prostudujte si pečlivě podmínky cestovního pojištění Allianz pojišťovna a. s.:

Upozornění:

  • - cestovní kancelář Quicktour s. r. o. je pouhým zprostředkovatelem cestovního pojištění; smluvní vztah týkající se cestovního pojištění vzniká výhradně mezi klientem a pojišťovnou (v tomto případě Allianz pojišťovna a. s. ); v případě vzniku pojistné události cestovní kancelář nevstupuje do jejího řešení a její likvidace
  • - klient, který vycestuje bez sjednaného cestovního pojištění, bere na vědomí všechna rizika z toho vyplývající (odmítnutí lékařské péče, náklady vzniklé neuzavřením pojištění, odpovědnost vůči třetím osobám, apod.)

*) Pokud cena zájezdu přesahuje 20.000,- Kč za osobu, je sazba pojištění počítána individuálně (z důvodu vyššího plnění v případě storna).

 

České Budějovice
+420 606 600 907
rezervace@quicktour.cz