icoKal
icoKal

Izrael a Palestina s pobytem u Rudého Moře 

s možností výletu do Jordánské Petry

letecky
polopenze
Hotel

Velký okruh s kvalitním českým průvodcem! Polopenze! Vstupy v ceně!

Program zájezdu

1. den

odlet z Prahy do Tel Avivu, kde nás bude čekat naše akreditovaná česká průvodkyně. Přivítání se Svatou zemí, transfer do hotelu, ubytování, večeře a první nocleh v Izraeli

2. den

po dobré snídani započne naše dnešní putování na pobřeží Středozemního moře prohlídkou starověkého přístavu Caesarea primorska, kde uvidíme divadlo, hipodrom a akvadukt. Další cesta nás zavede do přístavního města Haifa s vyhlídkou na Bahaiské zahrady (UNESCO). Odpoledne navštívíme historické město Akka (UNESCO), kde přivoníme k historii v křižácké pevnosti, Templářském tunelu a starobylém přístavu a navštívíme shuku (tradiční tržiště). Návrat do hotelu a večeře.

3. den

posilněni snídaní se vydáme na odpočinkovou, romantickou plavbu po Galilejském jezeře, poté nás cesta zavede do Capernaumu se synagogou a dómem Sv. Petra. Cestou do Nazaretu si budeme povídat o Izraelské přítomnosti, způsobu denního života i o historii této fantastické země. Odpoledne procházka po Nazaretu s možností prohlídky Baziliky Zvěstování a kostela Sv. Josefa. V podvečer navštívíme židovské město Sefad, kde se projdeme malebnými uličkami plnými galerií místních umělců a navštívíme místní synagogu, kde si povíme o židovských zvycích a tradicích a učení Kabala. Večer se přesuneme do hotelu, kde povečeříme.

4. den

Po snídani se přesuneme do oblasti Golanských výšin. Údolí řeky Jordán nás dovede až do Jericha – nejníže položeného města na světě s pohledem na Horu Pokušení. Cestou zastávka ve vinařství s ochutnávkou výborných Izraelských vín. Odpoledne se Judskou pouští přesuneme až do Jeruzaléma. Ubytujeme se v Betlémě, kde také povečeříme.

5. den

po vydatném odpočinku a snídani budeme dnes objevovat ta nejkrásnější místa Svaté Země – Jeruzalém a Betlém. Nejprve navštívíme vyhlídku na Olivetské hoře, a poté se přesuneme do biblických Getsemanských zahrad s bazilikou Všech Národů a ortodoxním kostelem Hrobu Panny Marie v údolí Kidron. Přes údolí vystoupáme do starého města po křížové cestě Via Dolorosa k Chrámu Božího Hrobu. Odpoledne budeme mít možnost. prozkoumat Chrám Narození Páně a Baziliku Svaté Kateřiny. Vrátíme se do hotelu v Betlémě na večeři a nocleh.

6. den

Po snídani budeme pokračovat v prohlídce hlavního města Izraele – budova parlamentu, museum holocaustu, hora Sion s hrobkou krále Davida, kostelem Dormition a Večeřadlem (poslední večeře Páně). Po volném čase na nákupy a oběd nás průvodkyně zavede do Židovské čtvrti s těmi nejžádanějšími památkami – Cardo, Menora a Zdí Nářků. Večer se vrátíme do našeho hotelu k večeři a noclehu.

7. den

Po snídani nás bude čekat cesta k pevnosti Massada (UNESCO), která nabízí krásné výhledy na bizarní útvary pouště v blízkosti Mrtvého moře. Cestou k Mrtvému moři navštívíme dle časových možností a aktuálním počasí buď Qumran (místo, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře) nebo přírodní park Nachal David. Odpoledne budeme relaxovat a užívat sluníčka a neobvyklého koupání na plážích Mrtvého moře. Večer se přesuneme do hotelu poslední večeři a noclehu tohoto nezapomenutelného zájezdu.

8. den

po brzké snídani odjezd do Eilatu, návštěva národního parku Coral Beach, kde se budeme moci koupat v průzračných vodách Rudého moře s úžasným podmořským světem plným korálů a různobarevných ryb (možnost zapůjčení šnorchlů a potápěčských brýlí). Fakultativně možnost navštívit podmořskou observatoř, kde suchou nohou vstoupíme do podmořského světa. Ubytování a večeře v hotelu v Eilatu, nocleh.

9. den

snídaně, volný den na koupání v Eilatu (fakultativně možnost koupání s delfíny, plavba lodí apod.), nebo celodenní výlet do Jordánska – návštěva skalního města Petra (příplatek: 350 USD zahrnuje cestu, průvodce, oběd a vstup do areálu skalního města v Petře). Večeře, nocleh.

10. den

po snídani transfer na letiště v Tel Avivu a odlet do Prahy

Poznámka

Sled jednotlivých dnů a program navštívených památek může být upraven (pozměněn) dle aktuální situace.

Cena obsahuje

9 nocí ve dvoulůžkových pokojích kvalitních hotelů ***, 9x polopenzi, leteckou přepravu Praha – Tel Aviv – Praha, letištní taxy a palivové příplatky, přepravu klimatizovanými midibusy nebo autobusy, vstupy do všech navštívených objektů (uvedených v programu), veškeré místní taxy a poplatky, služby zkušeného licencovaného česky mluvícího průvodce po celý okruh v Izraeli

Cena neobsahuje

komplexní cestovní pojištění, vstupy mimo program, vstupné na pláž u Mrtvého moře, nápoje u večeří, spropitné, fakultativní výlet do Jordánské Petry (platí se hotově na místě 350,- USD)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 15

Tento zájezd pořádá QUICKTOUR s.r.o. (IČO: 28115244)

Izrael - koupání v Mrtvém Moři
© Dreamstime.com
Izrael - Haifa - Bahaiské zahrady
© Dreamstime.com
Izrael - Jeruzalém - Chrám Božího Hrobu na Golgotě
© Dreamstime.com
Izrael
© Dreamstime.com
Izrael - Caesarea
© Dreamstime.com
Palestina - Betlém - Chrám Narození Páně
© Dreamstime.com
Izrael
© Dreamstime.com
Izrael - Jaffa
© Dreamstime.com
Izrael - Jeruzalém - Chrám Božího Hrobu na Golgotě
© Dreamstime.com
Izrael - Jeruzalém - Zeď nářků a Skalní dóm na Chrámové hoře
© Dreamstime.com
Palestina - Hora Pokušení u Jericha
© Dreamstime.com
Izrael - Jeruzalém - Getsemanské zahrady
© Dreamstime.com
Izrael - Jeruzalém - Chrám Božího Hrobu na Golgotě
© Dreamstime.com
Izrael - Nazaret - Chrám Zvěstování
© Dreamstime.com
Izrael - Nazaret - Chrám Zvěstování
Palestina - Betlém - Chrám Narození Páně
© Dreamstime.com
Izrael - plavba po Galilejském jezeře
© Dreamstime.com
Izrael - Caesarea
© Dreamstime.com
Izrael - Mrtvé Moře
© Dreamstime.com
Izrael - Jeruzalém - Chrám Božího Hrobu na Golgotě
© Dreamstime.com
Izrael - Kostel na hoře Blahoslavení
© Dreamstime.com
Izrael - Massada
© Dreamstime.com
Izrael - Kumrán
© Dreamstime.com
PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz