icoKal
icoKal

Sicílie - od Messiny po Trapani

autobusem
bez stravy
různé

Program zájezdu

1. den

odjezd z ČR ve večerních hodinách

2. den

v odpoledních hodinách příjezd do Neapole; noční trajekt na Sicílii

3. den

v ranních hodinách připlutí do přístavu, přejezd do sicilské metropole Palermo - prohlídka města a památek. Dále Monreale – město na svahu hory Monte Caputo, nejkrásnější katedrála na Sicílii s normanskou architekturou. Segesta – antické město se zachovalým chrámem s dórskými sloupy a antickým divadlem. Příjezd do kouzelného letoviska San Vito lo Capo, ubytování, nocleh.

4. den

výlet do přírodní rezervace Lo Zingaro pod horou Monako. Koupání v moři. Nocleh.

5. den

město Erice - založené na bájné hoře Eryx, fakultativně možný výjezd lanovkou z rybářského městečka Trapani. Marsala - centrum vinařské oblasti, kde se zrodilo stejnojmenné věhlasné dezertní víno. Po návratu možnost koupání. Nocleh.

6. den

přejezd na prohlídku Agrigenta - Údolí chrámů – dórské chrámy z 5. století př. Kr., nejzachovalejší a největší starověká řecká svatyně. Cefalú – město na úpatí vápencového útesu. Odjezd na ubytování, nocleh.

7. den

Milazzo – přístavní město s pevností. Fakultativní výlet lodí na Liparské ostrovy. Na ostrově Vulcáno možnost koupání v termálním moři a v sirném léčivém bahenním jezírku. Dále možnost výstupu na sopku Gran Crater – 391 m vysoký, 80 m hluboký a cca 200 m široký. Nocleh.

8. den

nejnavštěvovanější místo na Sicílii Syrakusy – helénské město s největším řeckým divadlem. Prohlídka kouzelné Taorminy – dnes světoznámé klimatické lázně s krásným výhledem na Etnu (3.323 m n. m.) - nejvyšší evropská činná sopka. Nocleh.

9. den

odjezd do přístavního města Messina. Trajektem do přístavu Villa San Giovanni. Odjezd směr Řím. Ubytování, nocleh.

10. den

snídaně. Celodenní prohlídka města Řím + Vatikán. V odpoledních (večerních) hodinách odjezd do ČR.

11. den

příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Cena obsahuje

dopravu busem, trajekty (Neapol - Palermo, Messina - Villa San Giovanni), 8x nocleh (6x v apartmánech pro 4 osoby - 2x dvoulůžkové ložnice se společným sociálním zařízením a kuchyňkou, 1x na trajektu - palubní lístek, 1x v hotelu), 1x snídani, služby průvodce

Cena neobsahuje

komplexní cestovní pojištění, vstupné do navštěvovaných objektů, fakultativní služby, lanovky, lůžko na trajektu

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Tento zájezd pořádá Ladislav Cacek (CK Ko-Tour) (IČO: 13554441)

Itálie - Sicílie - Palermo
© Dreamstime.com
Itálie - Sicílie - Taormina
© Dreamstime.com
Itálie - Sicílie - Segesta
© Dreamstime.com
Itálie - Sicílie - Segesta
© Dreamstime.com
Itálie - Sicílie - Monreale
© Dreamstime.com
Itálie - Sicílie - Syrakusy
© Dreamstime.com
Itálie - Sicílie - Erice
© Dreamstime.com
Itálie - Sicílie - Syrakusy
© Dreamstime.com
Itálie - Sicílie - Etna
© Dreamstime.com
Itálie - Sicílie - Etna
© Dreamstime.com
Itálie - Sicílie - Taormina
© Dreamstime.com
PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz