icoKal
icoKal

Velikonoce v Provence a Marseille

autobusem
Hotel

Program zájezdu

1. den

odjezd z ČR v odpoledních hodinách, přejezd přes SRN do Francie

2. den

příjezd do rozkvetlé Provence; první zastávkou bude starověké město Orange se zachovalým římským vítězným obloukem a divadle, poté přejezd do Avignonu – svědek papežské slávy středověku, most St-Benézet, Rocher des Doms, Papežský palác, kouzlo bělostných provensálských uliček, výhledy na Villeneuve-les-Avignon a na středověký most, možnost projížďky lodí s výhledy na město, ubytování

3. den

městečko Arles (původně římská kolonie) proslavené pobytem Vincenta van Gogha, antická aréna, skvost románské architektury klášter St-Trophime, van Goghova nemocnice, žlutá kavárna, ve volném čase individuální návštěva antické nekropole Les Alyscamps; poté Feria des Paques, velikonoční slavnost s býky (Arlézané v barevných krojích, slavnostní provensálské trhy, býci v ulicích, koncerty na náměstích), variantně pobřežní rezervace Camargue se salinami, plameňáky a stády bílých koní, ornitologická rezervace; odpoledne navštívíme přímořské poutní město Stes-Maries-de-la-Mer s bazilikou (hrob „černé“ svaté Sáry), ochutnávka místního vína, velikonoční výzdoba se spoustou jarních květů, dle programu slavností návrat na večerní slavnost v Arles s možností pohoštění na trzích, pozdní návrat na hotel

4. den

prohlídka největšího přístavního města Marseille: starý přístav, kostel svatého Viktora a chrám Notre-Dame-de-la-Garde, fakultativně lodní výlet (s plavbou kolem ostrova hraběte Monte Crista If) na Frioulské ostrovy s krásnou přírodou: útesy Calanques s rozmanitou vzácnou květenou (ráj pro fotografy), lehká turistika nebo procházka k pevnosti s nádhernými výhledy, volný čas v Marseille lze využít k návštěvě nově otevřeného moderního muzea MuCem – Muzeum civilizací Evropy a Středomoří, atmosféra přístavu, fakultativně večeře v rybí restauraci

5. den

příjezd do Prahy odpoledne

Poznámka

Změna programu vyhrazena!

Cena obsahuje

2 noci v hotelu, dopravu busem, průvodce

Cena neobsahuje

vstupy, snídaně, večeře, komplexní cestovní pojištění

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Tento zájezd pořádá Geops - cestovní kancelář, s. r. o. (IČO: 25633261)

Francie - Marseille
© Dreamstime.com
Francie - Avignon
© Dreamstime.com

Seznam článků k tomuto zájezdu

PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz