icoKal
icoKal

Francie

Francie zásadně ovlivnila kulturu celého kontinentu a díky postavení koloniální velmoci, téměř celý svět. Velká Francouzská revoluce a osvícenství nevratně změnily způsob evropského myšlení a dopad těchto změn se promítl do celých lidských dějin. Francie dosud patří k významným hráčům na poli nejen evropské ale i mezinárodní politiky.

Patrně stejnou měrou jako na poli kulturním a politickém, zasáhla Francie i na poli kulinářském, od tradičních venkovských pokrmů až po módní „nouvelle“ či „haute cuisine“ si vydobyla dominantní postavení na tabulích celého světa.

 

Oficiální název:

Francouzská republika

Kontinent:

Evropa

Rozloha:

543 965 km2

Počet obyvatel:

65 436 600 (2011)

Nejvyšší hory:

Mont Blanc 4 813 m

Nejdelší řeky:

Loira 1020 km

Státní zřízení:

poloprezidentská republika

Hlavní město:

Paříž, 2 240 000 obyvatel (r. 2014)

Úřední jazyk:

Francouzština

Měna:

Euro

Náboženství:

římskokatolické

Geografie:

Dvě největší geografické jednotky tvoří Francouzská nížina s Pařížskou pánví a Francouzské středohoří (Masiff Central). Francie se svým „šestiúhleníkovitým“ tvarem je rozlohou největší zemí západní a střední Evropy, není tedy divu, že se může pyšnit nepřebernou pestrostí své krajiny: Normandie se svými příkrými křídovými útesy, písečné přesypy při pobřeží Biskajského zálivu, malebné údolí Rhôny se strmými žulovými masivy nebo kraj vyhaslých vulkánů ve Francouzském středohoří, Azurové pobřeží s letovisky Francouzské riviéry a v neposlední řadě také hřebeny Francouzských Alp s nejvyšší horou Evropy Mont Blancem – to vše je jen zlomek přírodních divů Francie.

Podnebí:

Francie má globálně mírné, oceánické podnebí. V rámci země však můžeme rozlišit tři klimatické podoblasti:

  • západní polovina Francie vděčí svému klimatu Atlantskému proudění, které přináší značnou vlhkost a těžko předvídatelné změny počasí. Léta jsou zde relativně chladná, ale zimy mírné.
  • ve východní části země převládá spíše kontinentální klima, nejvíce srážek spadne na jaře a na podzim, zimy bývají chladné s množstvím sněhu.
  • oblast při středozemním moři je srážkově nejchudší, převládají horká suchá léta, v zimě ovlivňuje počasí alpský vítr zvaný mistral, jen zřídka však klesne teplota pod bod mrazu.

Dějiny:

Francouzské dějiny jsou skutečně dramatické a významně zasáhly do dějin celé Evropy. Právě ve Francii byly nalezeny pozůstatky nejstaršího člověka, člověka kromaňonského. Ve starověku ovládaly francouzské území keltské kmeny, a v 1. století n.l. si celé území Francie podmanila Římská říše, pod její nadvládou zůstala až do jejího zániku (495 n.l.). Poté nastoupilo ve Francii feudální uspořádání moci spolu s královskými dynastiemi (Merovejci, Pipinové, Karlovci včele se slavným Karlem Velikým a Kapetovci). V 16. století se Francie zmítala v náboženských konfliktech mezi katolíky a Hugenoty, které ukončil Jindřich Navarrský, který přistoupil na katolickou víru, a usedl tak na francouzský trůn jako Jindřich IV. Tak začala vláda Bourbonů. Staré feudální zřízení vytrvalo až do Velké Francouzské revoluce (1789), po níž nastalo období teroru, r. 1799 se moci chopil Napoleon Bonaparte, skvělý vojevůdce a stratég, který se pokusil ovládnout celou Evropu. Po jeho porážce u Waterloo r. 1814 se krátce vrátila bourbonská dynastie, aby ji vystřídala 2. republika včele s Ludvíkem Napoleonem, Bonapartovo synovcem, za jehož vlády došlo k rozmachu průmyslové revoluce. Povstání v roce 1871 bývá označováno jako Pařížská komuna. Vznikla po prohrané válce s Pruskem a bývala oslavována jako první vláda dělníků na světě. Francie se zbavila monarchie a byla vytvořena třetí republika. Do dalších osudů země zasáhla první světová válka, po jejímž skončení byla sepsána Versailleská smlouva, s novým uspořádáním Evropy, a těžkými válečnými reparacemi pro Německo, které připravily živnou půdu pro konflikt druhé světové války. Roku 1940 byla Francie na hlavu poražena a byl vytvořen Vichistický režim maršála Pétaina. Zbytek armády začal organizovat generál de Gaulle - jednotky Svobodných Francouzů, kteří obsadili Alžír, Sýrii a stáhli se do Velké Británie. Ve Francii se Spojenci vylodili roku 1944. Po druhé světové válce se Francie angažovala v procesu budování evropské integrace (NATO, ESUO, EHS, EUROATOM).

Města:

Ajaccio, Antibes, Bastia, Bordeaux, Brest, Calais, Cannes, Dijon, Grenoble, Lille, Lorient, Lyon, Marseille, Mety (Metz), Montpellier, Nantes, Nice, Orléans, Remeš (Reims), Rennes, Štrasburk, Toulon, Toulouse

Oblasti:

Azurové pobřeží, Bretaň, Burgundsko, Cayenne, francouzské Alpy, Champagne, Korsika, Normandie, Provence

Praktické informace:

Přestože mají čeští občané ve všech zemích EU nárok na nezbytnou zdravotní péči hrazenou českou zdravotní pojišťovnou, doporučujeme si před cestou sjednat speciální zdravotní pojištění pro případ úrazu a léčebných výloh v zahraničí.

Elektrická síť:

Elektrické napětí 230 V, frekvence 50 Hz, zásuvky jsou stejné jako v ČR.

Očkování:

Pro vstup do země nejsou vyžadována žádná očkování.

Víza:

Čeští občané nepotřebují v rámci turistického pobytu při vstupu na území Francie žádné povolení a nemají přihlašovací povinnost.

Cestování s dětmi a cestování nezletilých:

Pokud cestujete s dítětem mladším 18 let, přičemž nejste jeho rodič, nebo je zde takové podezření (pokud máte například jiné příjmení), mohou pracovníci pohraniční kontroly provést krátký výslech za účelem zjištění vašeho vztahu k dítěti. Je proto vhodné si při cestování s dítětem připravit dokumenty prokazující váš vztah, případně důvod, proč s dítětem cestujete. Těmito dokumenty mohou být (i kopie):

  • Rodný list či potvrzení o adopci
  • Oddací/rozvodový list (pokud jste rodič, ale máte jiné příjmení než dítě)
  • Dopis od rodiče s jeho kontaktními údaji, kterým vám dává plnou moc cestovat s dítětem (pokud nejste rodič)

Ambasáda, velvyslanectví:

Velvyslanectví České republiky ve Francii (Ambassade de la République Tcheque)
15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris
tel: 00331/40651300
e-mail:paris@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/paris

Vlajka Francie
„Flag of France“ - volné dílo via Wikimedia Commons
Francie - Paříž - Eiffelova věž
© Dreamstime.com
Francie - Provence - levandulová pole
© Dreamstime.com
Francie - Korsika
© Dreamstime.com
Francie - Zámky na Loiře - Chenonceau
© Dreamstime.com
Francie - terinka - vyhlášená francouzská paštika
© Dreamstime.com
Francie - makronky
© Dreamstime.com
Francie - Disneyland
© Dreamstime.com
Francie - Versailles
© Dreamstime.com

Podrobněji

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

 

České Budějovice
+420 606 600 907
rezervace@quicktour.cz