Covid-20

INFORMACE PRO KLIENTY K MIMOŘÁDNÉ SITUACI

Vážení klienti,

děkujeme Vám za podporu, pochopení a přízeň v této nelehké situaci, která změnila život každého z nás a kterou jsme si ještě před pár týdny ani neuměli představit. Ochrana zdraví našich klientů, našich zaměstnanců a celého našeho cestovatelského okolí je pro nás na prvním místě.

Současná situace se však neustále (prakticky každý den) mění, je velmi nepřehledná, a to bohužel i po stránce legislativní. Neustálé změny na nás kladou velké nároky a jsme zahlceni Vašimi dotazy a požadavky. Usilovně se snažíme se najít taková řešení, která jsou oboustranně přijatelná. Kvůli řešení této situace však rovněž musíme komunikovat s našimi partnery v zahraničí, dopravci, leteckými společnostmi a dalšími dodavateli služeb. Vzhledem k situaci ve světě je to momentálně velmi obtížné.

Prosíme Vás tedy o trpělivost při vyřizování Vašich požadavků. Upřímně přiznáváme, že není v našich silách okamžitě vyřešit a administrativně vyřídit všechny najednou. Přijměte prosím naši omluvu, pokud naše odpověď v současné situaci trvá o něco déle, než je běžné v normálních dobách. Snažíme se řešit požadavky podle termínu odjezdu či odletu na konkrétní zájezd. Velmi nás mrzí, že práce, kterou jsme pro Vás vykonávali s radostí a nadšením, se nyní změnila na často velmi nepříjemné vysvětlování v situacích, kdy nemůžeme všem okamžitě vyhovět. Zároveň velice děkujeme za slova pochopení a podpory od některých z Vás. Ujišťujeme Vás, že se snažíme dělat maximum, chápeme všechny Vaše starosti a obavy, ale i za cestovní kanceláří je nutné vidět především pracující lidi, kteří mají stejné obavy a starosti jako Vy. Jsme v tom všichni společně!

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že o své zaplacené peníze nepřijdete! Pevně věříme, že Vám budeme moci naše služby poskytnout již v dohledné době. Věříme, že se brzy podaří nepříznivý vývoj zastavit nejen v České republice, ale i v celé Evropě a v celém světě.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme především pevné zdraví!

tým CK QUICKTOUR

 

S NÁMI NEPŘIJDETE O ZASLOUŽENOU DOVOLENOU ANI O ZASLOUŽENÉ ZÁŽITKY!

Mrzí nás, že pro Vás nyní nemůžeme zajistit dovolenou a zážitky, na které jste se těšili a které si zasloužíte! Chápeme, že kvůli současné situaci a s ní souvisejícími opatřeními mohlo dojít nebo ještě může dojít ke změnám, které se dotknou Vaší plánované dovolené. My se maximálně snažíme, abychom Vám zajistili Vaši vysněnou dovolenou, co nejdříve to bude možné. Ujišťujeme Vás, že nepřijdete o uhrazené finanční prostředky. Podle termínu Vašeho odjezdu nebo odletu Vám nabízíme několik možných řešení, jak dále postupovat.

 

PRO ZÁJEZDY S ODLETEM ČI ODJEZDEM V TERMÍNU OD 11. 3. DO 25. 6. 2020 NABÍZÍME:
 • - změnu termínu nebo zájezdu zcela zdarma; vybrat si můžete z libovolných termínů a zájezdů pořádaných cestovní kanceláří Quicktour, ale v případě rozdílu cen je nutné tento rozdíl vzájemně vypořádat,
 • - vystavení "Speciálního poukazu", který lze použít pro úhradu libovolného zájezdu cestovní kanceláře Quicktour s odjezdem či odletem nejpozději 31.12.2021; poukaz platí do 31.8.2021 a při rezervaci zájezdu získáte (kromě obvyklých bonusů) další slevu ve výši 5 % z hodnoty poukazu; tento poukaz je samozřejmě také pojištěný pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona č. 159/99 Sb., avšak nelze ho přeměnit na finanční prostředky
 • - v případě, že zájezd nebude realizován, vystavení poukazu dle zákona č. 185/2020 Sb. (tzv. Lex Voucher) - více informací najdete zde
 • - nejméně výhodnou variantou je odstoupení od smlouvy, protože v tomto případě je nutné uhradit příslušné odstupné (viz níže)
PRO ZÁJEZDY S ODLETEM ČI ODJEZDEM V TERMÍNU OD 26. 6. 2020 VČETNĚ PLATÍ:
 • - automaticky posunujeme splatnost doplatku na 30 dní před plánovaným odletem či odjezdem
 • - v případě, že zájezd nebude realizován, vystavení poukazu dle zákona č. 185/2020 Sb. (tzv. Lex Voucher) - více informací najdete zde
 • - nejméně výhodnou variantou je odstoupení od smlouvy, protože v tomto případě je nutné uhradit příslušné odstupné (viz níže)

V některých případech (nutno konzultovat s cestovní kanceláří) je možné vystavení "Speciálního poukazu", který lze použít pro úhradu libovolného zájezdu cestovní kanceláře Quicktour s odjezdem či odletem nejpozději 31.12.2021; poukaz platí do 31.8.2021 a při rezervaci zájezdu získáte (kromě obvyklých bonusů) další slevu ve výši 5 % z hodnoty poukazu; tento poukaz je samozřejmě také pojištěný pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona č. 159/99 Sb., avšak nelze ho přeměnit na finanční prostředky.

 

UPOZORNĚNÍ K DOPLATKŮM:

Pokud nedošlo k některému z následujících případů, je nutné včas uhradit všechny platby spojené se smlouvou o zájezdu v řádných termínech; především celková cena zájezdu musí být zaplacena nejpozději 30 dnů před poskytnutím první služby (obvykle datum odjezdu/odletu). V opačném případě má cestovní kancelář právo odstoupit od smlouvy o zájezdu a klient musí uhradit příslušné odstupné. Tato skutečnost neplatí pouze v případě, že:

 • - cestovní kancelář výslovně informovala klienta o zrušení povinnosti uhradit doplatek,
 • - nebo cestovní kancelář dotčený zájezd zrušila,
 • - nebo klient svévolně odstoupil od smlouvy o zájezdu, 
 • - nebo již došlo k náhradnímu řešení smlouvy o zájezdu.

I v této mimořádné situace je nutné, aby obě strany postupovali dle platné legislativy a dohodnutých podmínek.

 

PODROBNÝ MANUÁL K LEX VOUCHER OD MMR A ČOI KE STAŽENÍ ZDE

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného (stornopoplatku), jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. Ze stejného důvodu může zrušit zájezd i cestovní kancelář jako pořadatel. Zákon tím říká, že v době konání zájezdu není možné v místě určení poskytovat sjednané služby, nebo klienta do místa určení dopravit. Situace ohledně pandemie nemoci Covid-19 je velmi nepřehledná a nepředvídatelná. Podle tohoto odstavce se lze tedy řídit  jen bezprostředně před zahájením zájezdu. (Zákon 89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 2535 a § 2536). Za účelem zmírnění dopadu pandemie na cestovní kanceláře, byl schválen jednorázový zákon č. 185/2020 Sb. (tzv. LEX VOUCHER), který cestovním kancelářím umožňuje v některých případech za zrušené zájezdy odložit vrácení peněz zákazníkům a namísto toho vydat poukazy na zájezdy (vouchery). Zákon toto opatření nazývá ochrannou dobou.

V případě, že chce klient odstoupit od smlouvy na zájezd, který ještě cestovní kancelář nezrušila, je povinen uhradit odstupné, tzv. stornopoplatky (Zákon 89/2012 Sb., Občanský zákoník, § 2533). V současné mimořádné situaci nemůžeme bohužel vycházet z minimálních sazeb odstupného, které musí být nyní vypočítáno na základě skutečně vynaložených nákladů, což může představovat např. 70-80 % z celkové ceny zájezdu.

Ve Všeobecných smluvních podmínkách (Kapitola 8. Odstupné, odstavec 1), s jejichž zněním klient svým podpisem souhlasil, se uvádí: "V případech, kdy se touto smlouvou sjednává povinnost zákazníka uhradit cestovní kanceláři odstupné, je zákazník povinen uhradit odstupné (stornopoplatek) ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu, minimálně však..."

Za takové náklady se považují již vynaložené prostředky na služby spojené s realizací zájezdu, např. zálohy či další platby ubytovacím zařízením, platby za služby zahraničních a obchodních partnerů, letenky, platby dopravcům apod. Tyto zálohy často není možné získat zpět a vzhledem k současné mimořádné situaci ani není možné nebo pravděpodobné nabídnout stornovaný zájezd jinému klientovi a pokrýt tak vzniklé náklady (dle zákona tzv. není možnost zajistit příjmy z náhradního využití služeb).

Podle tzv. LEX VOUCHER má klient v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu právo požadovat poukaz v hodnotě minimálně 10 % z vyměřeného odstupného (stornopoplatku). O tento poukaz musí klient zažádat cestovní kancelář ve lhůtě 3 měsíců od odstoupení od smlouvy. Tento poukaz je platný minimálně 12 měsíců, lze ho použít k nákupu dalšího zájezdu, ale není zpětně vyměnitelný za finanční prostředky (více informací zde)

Ke každému požadavku na zrušení nebo změnu zájezdu se i nadále snažíme přistupovat individuálně a najít pro klienta co nejlepší, avšak oboustranně přijatelné řešení. Obecně nejvýhodnější variantou zůstává využití poukazu na zájezd.

 

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem ke krizové situaci související s nouzovým stavem se výše uvedené informace mohou rychle změnit; tyto informace vycházejí z platné legislativy a z informací státních orgánů v okamžiku zveřejnění; cestovní kancelář Quicktour nenese žádnou odpovědnost za jejich změny a za případné vzniklé škody.

 

České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz