Covid-19

 

INFORMACE PRO KLIENTY A ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 

Vážení klienti,

děkujeme Vám za podporu, pochopení a přízeň v této nelehké situaci, kterou jsme si ještě před pár týdny ani neuměli představit. Ochrana zdraví našich klientů, našich zaměstnanců a celého našeho cestovatelského okolí je pro nás na prvním místě. Cestovní kancelář Quicktour proto plně respektuje rozhodnutí české vlády, která vedou k ochraně zdraví a bezpečnosti občanů ČR.

Vláda České republiky vyhlásila ve čtvrtek 12.3.2020 stav nouze na celém území republiky, který jí umožňuje přijetí nezbytných opatření ke zpomalení a nejlépe zastavení šíření epidemie nemoci COVID-19. Tato opatření nám momentálně neumožnují realizovat žádné zájezdy s odjezdem do 10.04.2020. Plně si uvědomujeme, že tato opatření jsou nezbytná a chrání zdraví našich občanů. Nicméně tato opatření zcela zabraňují zákazníkům cestovních kanceláří a agentur čerpání sjednaných cestovních služeb a cestovní kanceláře ani agentury na ně nemají sebemenší vliv. Vyhlášením stavu nouze se činnost cestovních kanceláří a agentur dostává mimo platný právní rámec, kdy na smluvní vztahy nelze nahlížet běžným způsobem. Příslušná legislativa řešící tuto situací musí být dopracována.

Nyní budeme všechny klienty, kterých se tato opatření týkají, postupně sami kontaktovat. Prosíme však o trpělivost. Ke každému případu nyní přistupujeme jednotlivě a snažíme se pro Vás najít v dané chvíli nejlepší možné řešení. Pevně věříme, že i vzhledem k přijatým opatřením dojde co nejdříve k vyřešení této situace a zájezdy budou moci být uskutečněny v pozdějším termínu. Nyní předpokládáme, že zájezdy s odjezdem od 11.4.2020 budou moci být normálně realizovány (momentálně se na ně nevztahují žádná omezení). Další postup se však bude odvíjet od dalších usnesení vlády ČR.

Stejně jako Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (jejíž jsme členem a které děkujeme za podporu při řešení při těchto bezprecedentních situací) žádáme klienty k vyčkání dalšího vývoje. V této chvíli není důvod stornovat zájezdy s pozdějším termínem odjezdu. Vývoj událostí je velmi dynamický a stávající omezení mohou brzy odeznít.

Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení v této nelehké době. Situace se mění každým dnem a my věříme, že v blízké době dojde k obratu k lepšímu. Přejeme Vám především pevné zdraví a držme palce nejen sobě, ale celé Evropě a celému světu.

Tým cestovní kanceláře QUICKTOUR

 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Jak je to s rušením zájezdů během nouzového stavu?

Všechny zájezdy s datem odjezdu v průběhu vyhlášeného nouzového stavu jsou přesunuty nebo zrušeny bez stornopoplatku. Chápeme tíživou situaci, ale bohužel nemůžeme zrušit bez stornopoplatku všechny nadcházející zájezdy, na které se v této chvíli žádná omezení nevztahují. Jsme na stejné lodi a vyčkáváme dalších pokynů vlády. Není však možné zájezdy rušit na základě spekulací, teorií a názorů, které se den ze dne mění. Snažíme se vždy ke každému případu přistupovat individuálně a najít takové řešení, které bude vyhovující a přijatelné pro obě strany tak, aby nepoškodilo vzájemné vztahy.

Jak je to se školními zájezdy?

Vše uvedené platí na všechny zájezdy, tedy i školní. I zde platí, že si velmi vážíme dobrých vzájemných vztahů, ale je nutné najít oboustranně nejvýhodnější řešení. Není možné, aby škola jednostranně odstoupila od smlouvy bez povinnosti uhradit případné storno poplatky. I u školních zájezdů jsou již zaplacené zálohy zahraničním dodavatelům (zpravidla vyšší než u individuálních klientů), popř. je uhrazeno plné vstupné na kulturní představení nebo do extrémně žádaných muzeí či atrakcí (např. v Londýně se některé atrakce a představení musí zajišťovat s více než půlročním předstihem). Některé instituce zaplacené zálohy vrací, některé nevrací, ale nikdy se nevrací zálohy na událost více než 2 měsíce dopředu! Zpravidla platí, že nejlepším řešením je posunutí zájezdu na bezpečnější termín; tato změna je vždy zdarma a mnohdy je možné získat i nějaký zajímavý bonus pro žáky či studenty.

Kdy mohu zrušit zájezd bez nutnosti uhrazení stornopoplatku?

Bez stornopoplatku je možné zrušit pouze zájezd, u kterého je datum odjezdu v průběhu vyhlášeného nouzového stavu.

Proč při odstoupení od smlouvy u zájezdů s datem odjezdu po ukončení nouzového stavu musíme platit stornopoplatky?

Pokud se na datum odjezdu zájezdu do určité destinace nevztahují žádná platná vládní omezení, zájezd může být realizován. Vládní omezení se nyní vztahují na dobu 30 dní od vyhlášení nouzového stavu, tedy od 12.03.2020. Dále je nutné vycházet z dalšího vývoje a dalších vládních usnesení. Spekulace a předpovědi však nelze brát v úvahu, protože se den ze dne mění. Např. Ministerstvo zdravotnictví kde dni 24.3.2020 vyřadilo Čínu a Jižní Koreu ze seznamu států s vysokým rizikem přenosu nákazy novým typem koronaviru. Svět se nezastaví, lidé musí vydělávat, musí platit poplatky a náklady, stejně jako firmy a cestovní kanceláře. Cestovní kanceláře kromě svých běžných nákladů musí platit ve velkém předstihu zálohy svým dodavatelům – zahraničním partnerům. Tyto zálohy jsou zpravidla nevratné. 

Ve smluvních podmínkách se říká, že mohu od smlouvy odstoupit, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. Jak je možné, že na základě tohoto ustanovení nemohu nyní zrušit např. letní dovolenou v Itálii?

Tento odstavec vychází z platného znění Občanského zákoníku. Tato věta jasně říká, že musí nastat nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení. To znamená, že události významně ovlivňují zájezd popsaný ve smlouvě o zájezdu v době jeho konání, nikoli několik dní, týdnů či měsíců před ním. Takový je i výklad Ministerstva pro místní rozvoj.

Může cestovní kancelář jako refundaci za zrušený nebo stornovaný zájezd z důvodu vládních omezení a koronavirové epidemie poskytnout voucher?

Ano, tento způsob doporučuje jak Ministerstvo pro místní rozvoj, tak i Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Cestovní kanceláře jsou oprávněny vydat zákazníkovi poukaz na odložené čerpání služeb v hodnotě uhrazené částky. Zákazník tak nepřichází o vložené prostředky, má jistotu čerpání služby v budoucím období a jeho vklad je ochráněn pojištěním záruky pro případ úpadku. Vydávání poukazů na odložené čerpání služeb je dnes již běžné v ostatních členských zemích EU, je doporučené Evropskou komisí a poukazy v plné míře využívají i letecké a lodní společnosti a další subjekty cestovního ruchu.

Mohu nyní zrušit letní dovolenou?

To je nyní předčasné. Nelze předvídat vývoj situace. V této chvíli se na letní zájezdy nevztahují žádná omezení, a proto se na ně vztahují klasické storno podmínky.

Ve smlouvě o zájezdu jsem si připlatil komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna. Mohu ho využít na zrušení zájezdu kvůli  obavám z koronaviru?

Bohužel ne. Pojištění storna zájezdu se vztahuje pouze na případ, že nebudete moci odcestovat ze zdravotních důvodů (nemoc, úraz, hospitalizace).

 

Více na webu Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Více na webu Ministerstva pro místní rozvoj
 

Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz