icoKal
icoKal

Marchegg a Uherské Hradiště

města Přemysla Otakara II. - krále železného a zlatého

Zvolte si termín:

Název
Cena od
 
2lůžkový pokoj
2 190 Kč/osobu
Vybavení: příslušenství
3-4ůžkový pokoj
2 090 Kč/osobu
Vybavení: příslušenství
autobusem
snídaně
Hotel

Zájezd byl iniciován Společností Města Otakarova z Českých Budějovic, která se také podílí na propagaci zájezdu, kterým si zájemci o historii ještě více uvědomí velikost krále Přemysla Otakara II, který založil na 35 měst, mezi jinými i rakouský Marchegg a Uherské Hradiště na Moravě. 

Program zájezdu

1. den

ráno odjezd z ČR do Rakouska, po Marcheggu a okolí nás provede p. PhDr. Petr Skácel. Nejprve vystoupáme na Hainburský hrad (upravenou zříceninu s obnovenou kaplí), kde údajně došlo ke svatbě Přemysla Otakara II. s Markétou Babenberskou (vyženil tím Rakousko, Štýrsko a Korutany). Pohled z hradu stojí určitě za to: uvidíme na Vídeňskou pánev, keltské sídliště na kopci naproti, louky pod Děvínem, kde došlo k bitvě o Velkou Moravu, tok Dunaje a málo známý pohled na Bratislavu. Marchegg - ve městě je Vídeňská brána, kterou dal Otakar vystavět (kromě jiného) a na náměstí je také kostel, zamýšlená první katedrála v Dolním a Horním Rakousku. V jednání bude možnost přijetí na místní radnici. Uvidíme zvenku zámek (v rekonstrukci), který stojí na místě původní tvrze. V zámku je ve dvou budovách vlastivědné muzeum a v něm je umístěna i malá expozice o Přemyslu Otakarovi. Zastavíme se u památníku bitvy na Moravském poli, která byla svedena 26. srpna 1278 (na den sv. Rufa) v odpoledních hodinách na pravém břehu řeky Moravy mezi vesnicemi Dürnkrut (Suché Kruty) a Jedenspeigen. Přejezd do Bzence, kde budeme ubytováni. Vypravíme se na vrchol kopce Starý hrad, kde byla na místě gotického hradu postavena kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána, odkud se nabízí krásný pohled na Bzenec a okolí. Pro zájemce posezení ve vinném sklepě pana Jakši za doprovodu cimbálové muziky.

2. den

po snídani přejezd do Uherského Hradiště. Odborný průvodce Dr. Rašticová nás seznámí s historií města, které bylo založeno roku 1257 českým králem Přemyslem Otakarem II. a opatem Harlibem z Velehradu. Prohlédneme si památky spojené se vznikem města (farní kostel ze 13.století, dvě náměstí, Starou radnici, opevnění města atd, navštívíme také zdejší Slovácké muzeum, Galerii Joži Uprky,v jezuitské koleji a místní informační centrum s expozicí o dějinách města.

Cena obsahuje

dopravu busem, 1x ubytování v hotelu v Bzenci, 1x snídaně, služby průvodce

Cena neobsahuje

cestovní pojištění, posezení ve sklípku (degustace vín, večeře, neomezená konzumace vína, cimbálová hudba), vstupy (cca 25 € a 400,- Kč)

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Tento zájezd pořádá QUICKTOUR s.r.o. (IČO: 28115244)

Uherské Hradiště
© Dreamstime.com
Uherské Hradiště
© Dreamstime.com
Hainburg
© Dreamstime.com
Hainburg
© Dreamstime.com
Marchegg
© Dreamstime.com
PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz