icoKal
icoKal

Perly polského severu a Wroclaw

autobusem
snídaně
Hotel

Ubytování je zajištěno v tříhvězdičkových hotelích ve městech: Lidzbark Warminski, Toruň a Lešno (ve všech hotelích jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením – přistýlky nejsou možné).

Program zájezdu

1. den

odjezd z ČR ve večerních hodinách

2. den

v ranních hodinách příjezd do oblasti Mazurských jezer, která je právem považována za jeden z přírodních skvostů Polska (okolo 2.000 jezer propojených soustavou kanálů a říček), plavba jezerní krajinou, Owczarnia - návštěva malého skanzenu přibližujícího historii života v oblasti jezer, dále přejezd do nedaleké vesničky Gierłoż, kde se nachází proslulé „Hitlerovo Vlčí doupě“ (komplex bunkrů, kde Hitler za 2. sv. války strávil přes 850 dní), zastávka u poutní baziliky Święta Lipka, ubytování v hotelu

3. den

po snídani prohlídka hradu Lidzbark Warmiński (jednoho z nejlépe dochovaných pruských hradů), zastávka na hradě Malbork (UNESCO), považovaného za největší gotickou cihlovou stavbu na světě. Odpoledne příjezd do města Gdaňsk – procházka historickým městem ležícím na pobřeží Baltského moře obklopené přístavem i plážemi (Dlouhý trh, Neptunova fontána, radnice se zvonkohrou, apod.), přejezd na ubytování, večeře

4. den

snídaně, návštěva města Toruň (UNESCO) s výborně zachovalým středověkým středem města, tajemnými uličkami, proslulé sladkými perníkovými dobrotami i pomníkem nejslavnějšího rodáka – Mikuláše Koperníka. Odpoledne návštěva Strzelna s dominantami bazilikou sv. Trojice a rotundou sv. Prokopa. V podvečer přejezd do Gniezna (Hnězdna), jež je jedním z historicky nejvýznamnějších polských měst a prvním hlavním městem Polska v době počátků polského státu. Výraznou památkou je i gotická katedrála, kde byl původně pohřben pražský biskup sv. Vojtěch a dnes je zde známé poutní místo. Přejezd na ubytování. Večeře.

5. den

snídaně, polední návštěva Wroclawi (Vratislav) – prohlídka jednoho z největších středověkých náměstí Rynek s radnicí, velké množství kostelů, historických budov a restaurací (možnost oběda), odpoledne zakončíme program zájezdu v největším zámku v Dolním Slezsku – Ksiaž, ke kterému se váže mnoho záhad, mj. i ta o možnosti existence zmizelé Jantarové komnatě z Petrohradu. Zámek byl velkolepým sídlem rodu Hochberků a měl být snad i sídlem Adolfa Hitlera, odjezd směr ČR, příjezd do Českých Budějovic v nočních hodinách

Poznámka

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 38

Cena obsahuje

2 noci v hotelu, 2x snídaně, dopravu busem, průvodce

Cena neobsahuje

vstupné do navštěvovaných objektů (cca 180 PLN), komplexní cestovní pojištění

Tento zájezd pořádá Quicktour s.r.o. (IČO: 28115244)

Polsko - Gdaňsk
© Dreamstime.com
Polsko - hrad Malbork
© Dreamstime.com
Polsko - Toruň
© Dreamstime.com
Polsko - Mazurská jezera
© Dreamstime.com
Polsko - Gdaňsk
© Dreamstime.com
Polsko - Toruň
© Dreamstime.com

Seznam článků k tomuto zájezdu

PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz