Komplexní cestovní pojištění

POJIŠTĚNÍ SKUPINOVÝCH ZÁJEZDŮ

Některé skupinové zájezdy (uzavřené kolektivy, školní skupiny, atd.) jsou pojištěny cestovním pojištěním Union poisťovňa, a. s. (podrobné podmínky níže).

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE "KATALOGOVÝM" ZÁJEZDŮM

V cenách našich zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění (pokud není výslovně určeno jinak). Respektujeme právo našich klientů, aby si svobodně vybrali pojišťovnu, která jim cestovní pojištění zařídí. Ke všem zájezdům z katalogové nabídky, které pořádá cestovní kancelář Quicktour s. r. o. nabízíme svým klientům komplexní cestovní pojištění od Allianz pojišťovna a. s. za poplatek 34,- Kč *) za osobu a den (bez ohledu na věk pojištěného). 

Komplexní cestovní pojištění (zahrnující mj. pojištění storno poplatků) nabízíme fakultativně ke všem zájezdům pořádáných cestovní kanceláří Quicktour. Nezapomínejte, že např. u leteckých zájezdů se aktuální výše storno poplatků určuje podle nákladů, které cestovní kanceláři vznikly ke dni stornování smlouvy o zájezdu (nebere se v úvahu počet zbývajících dní do začátku zájezdu). Abychom předešli nepříjemným situacím, důrazně doporučujeme uzavřít komplexní cestovní pojištění Allianz, které Vás chrání i v tom případě, že nebudete moci ze zdravotních důvodů vycestovat!

Prostudujte si, co námi nabízené cestovní pojištění zahrnuje a limity jeho krytí:

Nabízené cestovní pojištění je možné uzavřít pouze při sepsání smlouvy o zájezdu (na pobočkách, prostřednictvím našich obchodních zástupců nebo i online při rezervaci zájezdu).

Prostudujte si pečlivě podmínky cestovního pojištění Allianz pojišťovna a. s.:

Upozornění:

  • - uzavření cestovního pojištění (u pojišťovny dle svého výběru) je nezbytnou podmínkou pro účast klienta na zájezdu - dle Všeobecných podmínek si vyhrazujeme právo odmítnout účast na zájezdu klientovi bez uzavřeného cestovního pojištění (bez dalších náhrad)
  • - cestovní kancelář Quicktour s. r. o. je pouhým zprostředkovatelem cestovního pojištění; smluvní vztah týkající se cestovního pojištění vzniká výhradně mezi klientem a pojišťovnou (v tomto případě Allianz pojišťovna a. s. ); v případě vzniku pojistné události cestovní kancelář nevstupuje do jejího řešení a její likvidace
  • - klient, který vycestuje bez sjednaného cestovního pojištění, bere na vědomí všechna rizika z toho vyplývající (odmítnutí lékařské péče, náklady vzniklé neuzavřením pojištění, odpovědnost vůči třetím osobám, apod.)

*) Pokud cena zájezdu přesahuje 20.000,- Kč za osobu, je sazba pojištění počítána individuálně (z důvodu vyššího plnění v případě storna).

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNION 

Na pobočkách cestovní kanceláře Quicktour je nyní možné uzavřít cestovní pojištění Union poisťovna, a. s. na soukromé cesty (soukromé cesty do zahraničí, zájezdy nepořádané cestovní kanceláří Quicktour s. r. o., atd.) ve variantě Turista i Sport. 

Cestovním pojištěním Union pojišťujeme také některé skupinové zájezdy (uzavřené kolektivy, školní skupiny, atd.) případně další naše zájezdy mimo katalogovou nabídku. Níže najdete limity krytí a průvodce pojištěním Union.

Prostudujte si, co námi nabízené cestovní pojištění zahrnuje a limity jeho krytí:

Prostudujte si pečlivě podmínky cestovního pojištění Union poisťovna a. s.:

Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 386 350 220
info-cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
info-praha@quicktour.cz