icoKal
icoKal

Izrael a Palestina 

letecky
polopenze
Hotel

Velký okruh s kvalitním českým průvodcem! Polopenze! Vstupy v ceně!

Program zájezdu

1. den

odlet z Prahy nebo Vídně do Tel Avivu, kde nás bude čekat naše akreditovaná česká průvodkyně. Přivítání se Svatou zemí projížďkou historickým centrem Tel Avivu (UNESCO), procházka po malebné Jaffě, ubytování, večeře a první nocleh v Izraeli

2. den

po dobré snídani započne naše dnešní putování na pobřeží Středozemního moře prohlídkou starověkého přístavu Caesarea primorska, kde uvidíme divadlo, hipodrom a akvadukt. Další cesta nás zavede do přístavního města Haifa s vyhlídkou na Bahaiské zahrady (UNESCO). Odpoledne navštívíme historické město Akka (UNESCO), kde přivoníme k historii v křižácké pevnosti, Templářském tunelu a starobylém přístavu. Možná zbude také čas na procházku při zapadajícím slunci malebným historickým centrem Sefadu, které je jedno ze čtyř svatých měst judaismu. Po příjezdu do hotelu se ubytujeme a povečeříme.

3. den

posilněni snídaní se vydáme na odpočinkovou, romantickou plavbu po Galilejském jezeře, navštívíme kostel na Hoře Blahoslavení (kde Ježíš kázal na hoře). Další putování nás zavede do Tabgha, kde se nachází kostel Dělení chlebu a ryb a do Capernaumu se synagogou a domem Sv. Petra. Cestou do Nazaretu si budeme povídat o izraelské přítomnosti, způsobu denního života i o historii této fantastické země. Před západem slunce procházka po Nazaretu s možností prohlídky Baziliky Zvěstování a kostela Sv. Josefa. Plni zážitků se přesuneme do našeho hotelu, kde se ubytujeme a povečeříme.

4. den

Po snídani se přesuneme do údolí řeky Jordán, kde navštívíme nejdříve archeologické město Beit Se´an (Skythopolis) a poté nejníže položené město světa a jedno z nejstarších měst – Jericho. Hora Pokušení bude dohlížet na naše kroky (možná se necháme zlákat nákupy suvenýrů na místním typickém tržišti a ochutnáme něco z místní výborné kuchyně). Odpoledne se podíváme do místa, kde byl údajně Janem pokřtěn Ježíš – Kaser El Jehud, dle časových možností projedeme ještě před cestou do hotelu údolí Vadi Quelt (překrásné výhledy), ubytujeme se a povečeříme.

5. den

po vydatném odpočinku a snídani budeme dnes objevovat ta nejkrásnější místa Svaté Země – Jeruzalém a Betlém. Nejprve navštívíme vyhlídku na Olivetské hoře, a poté se přestuneme do biblických Getsemanských zahrad s bazilikou Všech Národů a ortodoxním kostelem Hrobu Panny Marie v údolí Kidron. Přes údolí vystoupáme do starého města po křížové cestě Via Dolorosa k Chrámu Božího Hrobu. Odpoledne budeme mít možnost. prozkoumat Chrám Narození Páně a Baziliku Svaté Kateřiny. Vrátíme se do našeho hotelu na večeři a nocleh.

6. den

Po snídani budeme pokračovat v prohlídce hlavního města Izraele – budova parlamentu, museum holocaustu, hora Sion s hrobkou krále Davida, kostelem Dormition a Večeřadlem (poslední večeře Páně). Po volném čase na nákupy a oběd nás průvodkyně zavede do Židovské čtvrti s těmi nejžádanějšími památkami – Cardo, Menora a Zdí Nářků. Večer se vrátíme do našeho hotelu k večeři a noclehu.

7. den

Po snídani nás bude čekat cesta k pevnosti Massada (UNESCO), která nabízí krásné výhledy na bizardní útvary pouště v blízkosti Mrtvého moře. Cestou k Mrtvému moři navštívíme dle časových možností a aktuálním počasí buď Qumran (místo, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře) nebo přírodní park Ein Gedi. Odpoledne budeme relaxovat a užívat sluníčka a neobvyklého koupání na plážích Mrtvého moře. Večer se přesuneme do hotelu poslední večeři a noclehu tohoto nezapomenutelného zájezdu.

8. den

transfer na letiště a odlet do Prahy nebo do Vídně

Poznámka

Sled jednotlivých dnů a program navštívených památek může být upraven (pozměněn) dle aktuální situace.

Cena obsahuje

leteckou přepravu Praha/Vídeň – Tel Aviv – Praha/Vídeň, letištní taxy a palivové příplatky, přepravu klimatizovanými midibusy nebo autobusy, 7x ubytování ve dvoulůžkových pokojích kvalitních hotelů ***, 7x polopenzi, vstupy do všech navštívených objektů (uvedených v programu), veškeré místní taxy a poplatky, služby zkušeného licencovaného česky mluvícího průvodce po celý okruh v Izraeli, pojištění CK proti úpadku

Cena neobsahuje

cestovní pojištění, příplatek za jednolůžkový pokoj, vstupy mimo program, vstupné na pláž u Mrtvého moře, nápoje u večeří, spropitné

Tento zájezd pořádá BON TON, s.r.o. (IČO: 25390589)

Izrael a Palestina - Tel Aviv
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - Olivová hora
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - Betlém - chrám narození Páně
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - Capernaum
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - Caesarea - akvadukt
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - Bahaiske zahrady
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - Capernaum - zřícenina synagogy
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - Caesarea - amfiteátr
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - plavba po Galilejském jezeře
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - Galilejské jezero
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - Haifa
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - Mrtvé moře
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - Jericho
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - koupání v Mrtvém moři
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - Nazaret - bazilika Zvěstování narození Páně
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - Tel Aviv
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - pramen řeky Jordán
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - Tabgha
© BON TON, s. r. o.
Izrael a Palestina - výhled z Olivové hory
© BON TON, s. r. o.
PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 386 350 220
info-cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
info-praha@quicktour.cz