IGA 2017 - Historie zahradních výstav v Berlíně

Berlín vyhrál v polovině 70. let 20. století soutěž na pořádání Zemské světové výstavy. Stavba prvního velkého parku po druhé světové válce se stala důležitým milníkem pro další rozvoj Berlína. Stala se odrazovým můstkem ke stavbě dalších parků a projektování zeleně po celém městě, což výrazně přispělo k zlepšení životního prostředí pro všechny obyvatele města.

V dubnu 1985 byl skutečně otevřena první Spolková zahradní výstava v Berlíně. Velmi rychle se stala obrovským magnetem pro návštěvníky, kterých na výstavu zavítalo více než 1 milion. Park „Blitzer Garten“, který byl místem konání této výstavy, byl v roce 2002 zařazen mezi deset nejkrásnějších zahrad v Německu. Úspěšný projekt Západního Berlína byl impulsem pro Východní Berlín, aby u příležitosti oslav 750. výročí od vzniku města, uspořádalo na jaře 1987 „Berlínskou zahradní výstavu“, která se konala již v Marzahnu. Tento park se postupně přetvořil v projekt „Zahrady světa“, jehož velkým úspěchem bylo otevření čínské zahrady v roce 2000. Zahrady světa (Gärten der Welt) budou ústředním místem Mezinárodní zahradní výstavy IGA v Berlíně v roce 2017.

© IGA Berlin 2017 GmbH
© IGA Berlin 2017 GmbH
© IGA Berlin 2017 GmbH
© IGA Berlin 2017 GmbH
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 387 311 225
cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
praha@quicktour.cz