icoKal
icoKal

Korsika a Bonifaccio

s výletem na ostrovy Lavezzi

Zvolte si termín:

Název
Cena od
 
pokoj
16 990 Kč
16 690 Kč/osobu
Vybavení: příslušenství
autobusem
polopenze
Hotel

Program zájezdu

1. den

odjezd časně ráno z Prahy směr České Budějovice, přejezd Rakouska a Itálie, noční trajekt ze Savonny do Bastie

2. den

ráno připlutí do Bastie, krátká pěší prohlídka města, cestou na západní pobřeží Korsiky se zastavíme ve starobylém univerzitním městě Corte, dále uvidíme vodopády Anglais (pěší procházka 2 hod.), poté přejedeme do zálivu Sagone, cca 30 km severně od Ajaccia a ubytujeme se v hotelu

3. den

volný den, odpočinek a koupání na krásné písčité pláži zálivu Sagone, 100 m od hotelu

4. den

celodenní výlet do Porta – cestou budeme projíždět Les Calanches – monumentální skalní útvary načervenalé barvy, kouzelné pohledy dolů na moře a zálivy, prohlídka centra lázeňského městečka Porto, procházka kolem zálivu, možnost koupání na oblázkové pláži, pro zájemce doporučujeme okružní plavbu lodí podél skal Les Calanches (plavba trvá 1 hod 20 min).

5. den

celodenní výlet do Ajaccia – prohlédneme si historické jádro města s katedrálou, možnost návštěvy rodného domu Napoleona, nabízí se také prohlídka bohatých sbírek Feschova muzea výtvarného umění a kaple rodiny Bonapartů. Doporučujeme navštívit místní trh ve středu města (nákup domácích produktů a ovoce). Možnost koupání na městské pláži. Později odpoledne autobusem dojedeme na mys La Parata, projdeme se kolem janovské věže s nádhernými výhledy na Sanquinaires – Krvavé ostrovy.

6. den

volný den, odpočinek a koupání, odpoledne pro zájemce krátký výlet do Cargese, městečka mnoha národností (mj. shlédneme i zdejší pravoslavný kostel)

7. den

po snídani odjezd z hotelu, cesta povede na jih ostrova, zastavíme se ve Filitose (UNESCO) – prehistorickém nalezišti menhirů, typickém pro Korsiku (pěší okruh, zastávka 1-1,5 hod), Sartene – staré město charakteristické svými schodišti a křivolakými stinnými úzkými uličkami, ve kterých na Vás dýchne duch minulosti, krevní msty a pirátských výprav (toto město je považováno za nejvíce korsické ze všech korsických měst - dodnes se tu koná jeden z nejstarších církevních obřadů na ostrově – tzv. procesí "U Catenacciu"). Ubytování u Bonfaccia.

8. den

po snídani odjezd z hotelu do Bonifaccia – tzv. Gibraltaru Korsiky, zde doporučujeme asi 1,5 hod plavbu lodí kolem jeskyně a vápencových skalních útvarů s výhledy na domy posazené na útesech, v Bonifacciu vystoupáme kolem přístavu do opevněného města s typickými uličkami, kde se z mnoha míst naskýtají překrásné výhledy na okolí a na Sardinii. Je možné sestoupit po schodech krále aragonského – ručně tesané schodiště z r. 1420 se 187 stupni se tyčí nad mořem a klesá až k mořskému břehu. Ubytování.

9. den

po snídani odjezd z Bonifaccia na celodenní lodní výlet na ostrovy Lavezzi, u kterých se roku 1855 potopila válečná loď Sémillante a jež jsou dnes přírodní rezervací. Nádherný ostrůvek s oblými skalami a písečnými plážemi v zátokách leží na půl cesty k Sardinii. Čeká nás zde koupání v křišťálově průzračné vodě. Krásnou kulisu na pobřeží tvoří maják na Capo Pertusato. Na zpáteční cestě se krátce v přístavu městečka Porto Vecchio. Dále pojedeme podél východního pobřeží do přístavu Bastia, kde nalodíme se na trajekt do Livorna

10. den

ráno po vylodění přejezd do ČR, předpokládaný příjezd ve večerních hodinách

Popis ubytování

Ubytování: 5x v Calcatoggiu – Hotel Le Narval ** s bazénem a 2x v hotelu v oblasti Bonifaccia/Porto Vecchio/Solenzara.

Poznámka

Minimální počet účastníků pro uskutečnění zájezdu: 38

Cena obsahuje

7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi, dopravu autobusem, trajekt, uvedené výlety, průvodce

Cena neobsahuje

cestovní pojištění, vstupy (cca 85 €), kapesné

Tento zájezd pořádá Quicktour s.r.o. (IČO: 28115244)

Korsika - Filitose
© Dreamstime.com
Korsika - Bonifaccio - křídové skály
© Dreamstime.com
Korsika - Ajaccio - věž La Parata
© Dreamstime.com
Korsika - skály Calanches u Porta
© Dreamstime.com
Korsika - kozy na horské silnici
© Dreamstime.com
Korsika - vlajka ostrova
© Dreamstime.com
Korsika - horská silnice v Calamanches
© Dreamstime.com
Korsika - les kaštanovníků
© Dreamstime.com
Korsika - ostrovy Lavezzi
© Dreamstime.com
Korsika - ostrovy Lavezzi
© Dreamstime.com
PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 386 350 220
info-cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
info-praha@quicktour.cz