icoKal
icoKal

Za historií a přírodou Kavkazu 

zájezd s doprovodem odborného botanika

letecky
snídaně
Hotel

Program zájezdu

1. den

odlet večer z Prahy s přestupem v Moskvě a pokračováním letu do Jerevanu

2. den

časně ráno přílet do Jerevanu, hlavního města Arménie, ubytování v ranních hodinách, odpočinek po cestě. Prohlídka města, které bylo založeno roku 782 před n. l. Navštívíme vrch Tsitsernakaberd, kde se projdeme po Memorial parku a zavítáme do muzea obětí genocidy. Dále pojedeme do Echmiadzinu, 20 km od Jerevanu, kde se nachází církevní centrum Arménie a jedno z center křesťanství, od 15. století sídlo katolika – nejvyššího představitele arménské apoštolské církve. K pokladům Echmiadzinu patří klášter s katedrálou ze 4. století se zlatým pokladem arménské církve a starobylý chrám Hripsime stejně jako kostel Gayane. Návrat to Jerevanu se zastávkou v chrámu Zvartnots – perle architektury 7. st. a památce UNESCO. Poslední zastávkou bude závod na výrobu věhlasného arménského koňaku, nocleh v Jerevanu.

3. den

nejprve pojedeme ke chrámu Garni (1. st. n. l.), který jako jediný pohanský chrám přestál příchod křesťanství v roce 301 a stal se letním sídlem králů. Návštěva Rezervace Khosrow – botanický ráj s 1.800 druhy rostlin za doprovodu arménského botanika. Dále pojedeme soutěskou řeky Azat k další památce UNESCO klášteru Geghard, mistrovské dílo arménské architektury 13. století s kostely mistrně vtesanými do skály. Návrat do Jerevanu, nocleh.

4. den

po snídani odjezd k jezeru Sevan, k druhému největšímu sladkovodnímu alpinskému jezeru na světě. Krásná krajina a křišťálová voda nejsou jediným lákadlem, jezero je také známé svým poloostrovem a chrámovým komplexem Sevanavank, založeným v roce 874. Za doprovodu místního botanika půjdete po jedné z nejbohatších botanických stezek, která povede vesnicí Semjonovka. Návrat do Jerevanu, nocleh.

5. den

po snídani prohlídka kláštera Khor-Virap umístěného na vrcholku kopce v údolí Ararat naproti biblické hoře Ararat, kde Noe postavil svou archu. Je to poutní místo pro místní i turisty, vypadá jako hrad, kde má každý chuť usednout a rozjímat s výhledem na biblickou horu Ararat. Lanjar – botanická zastávka. Návštěva vinařství s ochutnávkou vín (za příplatek). Pokračovat budeme dále ke klášteru Noravank, kulturnímu a náboženskému centru 13. století. Klášter stojí v úzké rokli, nad níž se tyčí červené útesy. Nocleh v Yeghegnadzoru.

6. den

ráno odjedeme do Jermuku - horských lázní s teplými minerálními prameny, okolí městečka je atraktivní pro svěží vzduch, vodopády, umělá jezírka turistické stezky, vše obklopené lesy a vodními plochami s minerální vodou. Velice známý je vodopád připomínající vlasy, kterému místní říkají „Vlasy mořské panny“. Nocleh v Jermuku.

7. den

první zastávkou bude tzv. „Arménská Stonehenge“ Zorats Quarer, pravěká observatoř, která se datuje k roku 4.200 před n. l. Leží v nadmořské výšce 1.700 m n. m. a má rozlohu 7 akrů. Monument se skládá z 223 kamenů čediče. Pokračovat budeme do Halidzoru, odkud se nejdelší lanovkou na světě (5,7 km) dostaneme ke klášteru Tatev, obehnaného mohutnými hradbami, po kterých se také projdeme. Nocleh v Goris.

8. den

Goris – pohraniční oblast na SV země. Oblast je známa díky své krasové činnosti, jež dala vzniknout velkému počtu jeskyní. Příroda v podhůří se tu snoubí s jedinečnou arménskou architekturou. Leží na hranicích s Náhorním Karabachem. Okružní jízda povede přes Kapan, Chakaten, Shikahogh – státní přírodní rezervaci, druhou největší lesní rezervaci s 10.330 ha. Roste zde 1.100 druhů rostlin, z nichž je 70 registrováno v Červené knize Arménie a 18 v Červené knize zemí bývalého Sovětského svazu. Dále přes horský hřeben Meghri, cestou k Shvanidzor zpět přes Kapan a do Goris. Nocleh.

9. den

ráno pojedeme na sever do Selimova průsmyku (2.410 m) se zbytky středověkého Selimova karavansaraje, „zájezdního hostince“ pro karavany putující napříč Malou Asií do Číny. Důležité místo na Velké hedvábné stezce. Z průsmyku pokračujeme k Sevanskému jezeru, Selim - příklad typické arménské středověké architektury. Noradouz - návštěva největšího hřbitova s kamennými kříži s pohanskou i křesťanskou symbolikou ze 7. – 9. století. Hayravank – klášter nad jezerem Sevan. Nocleh v Jerevanu.

10. den

cesta k pevnosti Amberd z 9. století v nadmořské výšce 2.300 m n. m., nalézá se na výběžku, který vytvořily řeky Amberd a Arkhashen. Leží na úpatí hory Aragat, která je vyhaslou sopkou s obrovským kráterem a čtyřmi vrcholy na jeho obvodu, nejvyšší severní vrchol se vypíná do výše 4.096 m n. m. Návrat do Jerevanu, volný program, nocleh

11. den

dopoledne volný program v Jerevanu, v poledne transfer na letiště, odlet v odpoledních hodinách, přestup v Moskvě, přílet do Prahy ve večerních hodinách

Poznámka

Minimální počet klientů pro uskutečnění zájezdu: 16

Cena obsahuje

10 nocí v 3* hotelech, 10x snídaně, leteckou přepravu včetně všech poplatků, transfery na letiště a dopravu autobusem, českého i místního průvodce, 2 dny doprovodu místního arménského botanika, vstupné do navštěvovaných objektů, rezervací a jízdu lanovkou

Cena neobsahuje

komplexní cestovní pojištění, vstupy do navštěvovaných objektů (60 USD)

Tento zájezd pořádá Quicktour s.r.o. (IČO: 28115244)

Arménie - Echmiadzin, sídlo arménské církve
© Dreamstime.com
Arménie - klášter Khor Virap, v pozadí Ararat
© Dreamstime.com
Arménie - chrám Garni
© Dreamstime.com
Arménie - klášter Geghard
© Dreamstime.com
Arménie - Zorat Quarer - pravěká observatoř
© Dreamstime.com
PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...
Vykukující lachtánek České Budějovice
+420 386 350 220
info-cb@quicktour.cz
Praha
+420 224 828 236
info-praha@quicktour.cz